Ст 119 ч2

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, —

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(часть вторая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ)

Адвокатская практика по ст. 119 УК РФ

Уголовное дело по ст.119 УК РФ (угроза убийством)

Уголовное дело было возбуждено после обоюдного конфликта, произошедшего в коммунальной квартире, по заявлению одной из сторон.

Адвокат вступил в дело с момента вызова его доверителя на допрос в качестве подозреваемого. Стороной защиты было написано обоюдное заявление о привлечении к уголовной ответственности потерпевшего.

В ходе дознания по уголовному делу было достигнуто примирение сторон и уголовное дело было прекращено на стадии дознания за примирением сторон.

Коментар до статті 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження

1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, .чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя,-

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого,-

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

1. Об’єктом злочину є здоров’я особи. Кримінальна відповідальність за заподіяння шкоди власному здоров’ю настає лише у спеціально передбачених КК випадках, коли це пов’язано з посяганням

на інші суспільні відносини, крім здоров’я іншої особи (зокрема ч,

2. Обов’язковою ознакою цього злочину є потерпілий. Ним може бути лише людина — громадянин України, особа без громадянства. іноземець.

3. Об’єктивну сторону злочину утворюють: 1) діяння (дія або бездіяльність); 2) наслідки у вигляді тяжкого тілесного ушкодження і 3) причинний зв’язок між зазначеними діянням і наслідками.

Тілесні ушкодження — це протиправне і винне порушення анатомічної цілості тканин, органів потерпілого та Їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих

Суспільне небезпечні дії при заподіянні тілесних ушкоджень виражаються у фізичному, хімічному, біологічному, психічному чи іншому впливі на потерпілого. Бездіяльність має місце тоді, коли винний не вчиняє певних дій, які він повинен був і міг вчинити стосовно іншої людини, що потягнуло за собою заподіяння шкоди її здоров’ю у вигляді тілесних ушкоджень.

КК розрізняє тілесні ушкодження трьох ступенів: тяжке, середньої тяжкості і легке. Характер і. ступінь тілесних ушкоджень на практиці визначаються на підставі відповідних положень КК (ст, ст. 121, 122, 125) І Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених МОЗ.

Відповідно до ст. 121 тяжким тілесним ушкодженням є тілесне ушкодження: 1) небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило 2) втрату будь-якого органа або його функцій;

3) психічну хворобу; 4) інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; 5) переривання вагітності; 6) непоправне знівечення обличчя.

Небезпечними для життя є ушкодження, які в момент заподіяння чи в клінічному перебігу через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища і які без надання медичної допомоги, за звичайним своїм перебігом, закінчуються чи можуть закінчитися смертю. Запобігання смерті, що обумовлене поданням медичної допомоги, не повинно братися до уваги при оцінюванні загрози для життя таких ушкоджень. Загрозливий для життя стан, який розвивається в клінічному перебігу ушкоджень, незалежно від проміжку часу, що минув після його заподіяння, повинен перебувати з ним у прямому причинно-наслідковому зв’язку.

До небезпечних для життя ушкоджень належать: а) ті, що проникають у черепну порожнину, у т.ч, без ушкодження мозку; б) відкриті й закриті переломи кісток склепіння та основи черепа, за винятком кісток лицевого скелета та ізольованої тріщини тільки зовнішньої пластинки склепіння черепа; в) забиття головного мозку тяжкого ступеня як зі здавленням, так і без здавлення головного мозку; забиття головного мозку середньої тяжкості за наявності симптомів ураження стовбурної ділянки. Під час судово-медичної оцінки ступеня тяжкості струсу і забиття головного мозку слід керуватися методичними рекомендаціями, що затверджуються МОЗ;

г) ізольовані внутрішньочерепні крововиливи за наявності загрозливих для життя явищ. Субарахноїдальний крововилив, який був

підтверджений люмбальною пункцією, без відповідної клінічної симптоматики не може бути віднесений до ушкоджень, що небезпечні для життя; д) ті, що проникають у канал хребта, у т.ч. й без ушкодження спинного мозку та його оболонок; е) переломо-вивихи та переломи тіл чи обох дуг шийних хребців, односторонні переломи дуг і або II шийних хребців, а також переломи зубоподібного відростка II шийного хребця, у т. ч. без порушення функції спинного мозку;, є) підвивихи шийних хребців за наявності загрозливих для життя явищ, а також їх вивихи; ж) закриті ушкодження спинного мозку в шийному відділі, з) перелом чи переломо-вивих одного або кількох грудних чи поперекових хребців з порушенням функції спинного мозку або за наявності клинічно встановленого шоку тяжкого ступеня. Рефлекторне порушення функцій (рефлекторний спазм чи розслаблення сфінктерів, рефлекторне порушення ритмів серця, дихання тощо) не є підставою для віднесення ушкоджень до загрозливих для життя; й) закриті ушкодження грудних, поперекових і крижових сегментів спинного мозку, котрі супроводжувались тяжким спінальним шоком чи порушенням функцій тазових органів; і) ушкодження з повним (усіх шарів) порушенням цілості стінки глотки, гортані, трахеї, головних бронхів, стравоходу, незалежно від того, з боку шкіряних покривів чи з боку слизової оболонки (просвіту органа) вони заподіяні; ї) закриті переломи під’язичної кістки, закриті й відкриті ушкодження ендокринних залоз ділянок шиї (щитоподібної, паращитоподібної, вилочковоі — у дітей) — все за наявності загрозливих для життя явищ; й) поранення грудної клітки, з проникненням у плевральну порожнину, порожнину перикарду чи клітковину середостіння, у т.ч. і без ушкодження внутрішніх органів. Підшкірна емфізема, що виявляється при пораненнях грудної клітки, не може розглядатись як ознака проникаючого ушкодження в тих випадках, коли явища гемопневмотораксу відсутні, емфізема має обмежений характер і нема сумнівів у тому, що рановий канал не проникав у плевральну порожнину; к) ушкодження живота, з проникненням у черевну порожнину, у т.ч, і без ушкодження внутрішніх органів; відкриті ушкодження внутрішніх органів, розміщених в заочеревному просторі (нирок, наднирників, підшлункової залози) і в порожнині таза (сечовий міхур, матка, яєчники, передміхурова залоза, верхній і середній відділи прямої кишки, перетинкова частина уретри). Відкриті ушкодження нижньої третини прямої кишки, піхви, сечовипускного каналу належить відносити до небезпечних для життя тільки за наявності загрозливих Для жиїтя явищ; л) закриті ушкодження органів грудної, черевної порожнини, органів заочеревного простору, порожнини таза — все за наявності загрозливих для життя явищ. Проведення діагностичної лапаротомії, якщо відсутні ушкодження органів черевної порожнини, при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень не враховується; м) відкриті переломи діафіза (тіла) плечової, стегневої і великогомілкової кісток. Відкриті переломи інших відділів і закриті переломи будь-яких відділів названих кісток, а також відкриті і закриті переломи променевої, ліктьової та малогомілкової кісток можуть бути зараховані до небезпечних для життя за наявності загрозливих для життя явищ; н) переломи кісток таза за наявності

загрозливих для життя явищ; о) ушкодження, що спричинили шок тяжкого ступеня, масивну крововтрату, кому, гостру ниркову, печінкову недостатність, гостру недостатність дихання, кровообігу, гормональну дисфункцію, гострі розлади регіонарного і органного кровообігу, жирову чи газову емболію. Всі вони мусять підтверджуватись об’єктивними клінічними даними, результатами лабораторних та інструментальних досліджень; п) ушкодження великих кровоносних судин, аорти, сонної (загальної, внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, підклубової, стегневої, підколінної артерій чи вен, що їх супроводять. Ушкодження інших периферичних судин (голови, обличчя, шиї, передпліччя, кисті, гомілки, стопи) кваліфікуються у кожному випадку залежно від спричинених ними конкретних загрозливих для життя явищ; р) загальна дія високої температури (тепловий і сонячний удар) за наявності загрозливих для життя явищ: термічні опіки III-IV ступеня з площею ураження понад 15% поверхні тіла; опіки III ступеня понад 20% поверхні тіла;

опіки II ступеня понад 30% поверхні тіла, а також опіки меншої площі, що супроводжувались шоком тяжкого ступеня; опіки дихальних шляхів за наявності загрозливих для життя явищ; с) ушкодження від дії низької температури, променеві ушкодження та такі, що були отримані в умовах баротравми, — всі за наявності загрозливих для життя явищ; т) отруєння речовинами будь-якого походження з перевагою як місцевої, так і загальної дії (у т.ч. і харчові токсикоінфекціі) за умови, що в клінічному перебігу мали місце загрозливі для життя явища; у) усі види механічної асфіксії, що супроводжувалися комплектом розладів функції центральної нервової системи, серцево-судинної системи та органів дихання, котрі загрожували життю; за умови, що це встановлено об’єктивними клінічними даними.

За ознакою втрата будь-якого органа або його функцій тяжким визнається ушкодження не за загрозою для життя, а за кінцевим результатом та наслідками. Втрата будь-якого органа або втрата органом його функцій — це втрата: 1) зору; 2) слуху; 3) язика; 4) руки;

5) ноги; 6) репродуктивної здатності.

Під втратою зору слід розуміти повну стійку сліпоту на обидва ока чи такий стан, коли наявне зниження зору до підрахунку пальців на відстані двох метрів і менше (гострота зору на обидва ока 0,04 і нижче). Ушкодження сліпого ока, що привело до його вилучення, оцінюється залежно від тривалості розладу здоров’я.

Під втратою слуху слід розуміти повну стійку глухоту на обидва вуха або такий необоротний стан, коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані три — п’ять сантиметрів від ушної раковини. Оцінка ступеня тяжкості у випадках встановлення наслідку травми органа зору і слуху провадиться відповідно до документів, якими керуються у своїй роботі медико-соціальні експертні комісії.

Під втратою язика (мовлення) слід розуміти втрату можливості висловлювати свої думки членороздільними звуками, зрозумілими,;

для оточуючих. Заїкання не слід розуміти як втрату мовлення.

Під втратою руки, ноги слід розуміти відокремлення їх від тулу ба чи втрату ними функцій (параліч або інший стан, що унеможливлює їх діяльність).

Під анатомічною втратою руки чи ноги слід розуміти як відокремлення від тулуба всієї руки чи ноги, так і ампутацію на рівні не нижче ліктьового чи колінного суглобів; всі інші випадки повинні розглядатися як втрата частини кінцівки і оцінюватися за ознакою стійкої втрати працездатності.

Під втратою репродуктивної здатності слід розуміти втрату здатності до статевих зносин чи втрату здатності до запліднення, зачаття та дітородіння (розродження).

При ушкодженні якого-небудь органа чи його частини, функція якого була втрачена раніше (до травми), ступінь тяжкості ушкодження встановлюється за ознакою фактично викликаної тривалості розладу здоров’я.

Під психічною хворобою слід розуміти психічне захворювання. До психічних захворювань не можна відносити пов’язані з ушкодженням реактивні стани (психози, неврози). Ушкодження кваліфікується як тяжке тільки тоді, коли воно потягло за собою розвиток психічного захворювання, незалежно від його тривалості і ступеня виліковності. Ступінь тяжкості ушкодження, що викликало реактивний стан нервової системи, визначається за ознакою тривалості розладу здоров’я. Про поняття психічної хвороби див. також коментар до ст. 19.

Діагноз психічного захворювання і причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженням і психічним захворюванням, що розвинулось, встановлюється психіатричною експертизою. Ступінь тяжкості такого тілесного ушкодження визначається судово-медичним експертом з урахуванням висновків цієї експертизи.

Ознакою тяжкого тілесного ушкодження є також інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш якна одну третину (не менш 33%). Під розладом здоров’я слід розуміти безпосередньо поєднаний з ушкодженням послідовно розвинутий хворобливий процес. Розміри стійкої (постійної) втрати загальної працездатності при ушкодженнях встановлюються після наслідку ушкодження, що визначився, на підставі об’єктивних даних з урахуванням документів, якими керується у своїй роботі експертна комісія.

ними вище Правилами, із зазначенням, що ця втрата настане після досягнення працездатного віку.

Ушкодження, що спричинило переривання вагітності, незалежно від її строку, належить до тяжких за умови, що між цим ушкодженням і перериванням вагітності є прямий причинний зв’язок. Методика проведення експертизи у таких випадках викладена в Правилах проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи, затверджених МОЗ. Переривання вагітності спричинюється шляхом нанесення побоїв, поранень, застосування отруйних чи інших речовин тощо. У цьому полягає перша відмінність переривання вагітності як ознаки тяжкого тілесного ушкодження від переривання вагітності в результаті незаконного проведення аборту (ст. 134), при вчиненні якого винний застосовує інші способи штучного переривання вагітності. Друга відмінність обумовлюється суб’єктивним моментом: при вчиненні злочину, передбаченого ст. 134, умисел винного не спрямований на заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю у вигляді тяжких тілесних ушкоджень, як це має місце при вчиненні злочину, передбаченого ст. 121.

Непоправним знівечення обличчя визнається у тих випадках, коли ушкодження обличчя потерпілого не може бути виправним Під виправністю ушкодження слід розуміти значне зменшення вираженості патологічних змін (рубця, деформації, порушення міміки тощо) з часом чи під дією нехірургічних засобів. Коли ж для усунення необхідне хірургічне втручання (косметична операція), то ушкодження обличчя вважається непоправним.

Непоправне знівечення обличчя може бути результатом: обливання обличчя кип’ятком, кислотою чи іншою речовиною; нанесення глибоких чи значної кількості мілких шрамів за допомогою гострих предметів; обрізання вух чи носа. Такі ушкодження надають обличчю страхітливий і такий, що відштовхує, вигляд і, крім фізичної шкоди, спричиняють потерпілому велику психічну травму.

Поняття знівечення — не медичне поняття, тому право кваліфікувати ушкодження обличчя як знівечення належить до компетенції слідчого та суду. Водночас не слідчий і суд, а судово-медичний експерт визначає вид ушкодження, його особливості, механізм утворення і встановлює, чи є це ушкодження виправним або невиправним. Коли ушкодження обличчя виправне, ступінь тяжкості його визначається виходячи з критеріїв, викладених у Правилах судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень;

при невиправності нарівні із визначенням ступеня тяжкості ушкодження звичним порядком експерт зазначає, що ушкодження може бути розцінене як тяжке, якщо буде визнане таким, що знівечило обличчя.

Знівечення інших частин голови, крім обличчя (верхня і задня частина голови, задня частина шиї) не утворює зазначеної ознаки. Водночас, непоправне знівечення верхньої передньої частини шиї слід кваліфікувати за ст. 121 за цією ознакою.

Якщо умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень є ознакою (способом чи наслідком) іншого злочину, його вчинення слід кваліфікувати за статтею, що передбачає відповідальність за цей злочин

(наприклад, ч. 4 ст. 187). Кваліфікувати його ще й за ст. 121 слід лише тоді, коли санкція статті (частини статті, що передбачає покарання за такий злочин, є менш суворою, ніж санкція, передбачена, відповідно, ч. ч. 1 чи 2 ст. 121.

Закінченим цей злочин є: у разі визнання умисного тілесного ушкодження тяжким за ознакою його небезпечності для життя в момент заподіяння — з моменту вчинення такого діяння; у всіх інших випадках — з моменту настання наслідків, зазначених у ч. 1 ст. 121.

4. Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 14-річного віку.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим умислом. Мета умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження впливає на кваліфікацію цього діяння лише в одному випадку — коли нею є залякування потерпілого або інших осіб (ч.

2 ст. 121). Водночас, встановлення мотиву і мети при заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження є обов’язковим, оскільки у ряді випадків наявність певних мотиву чи мети є підставою для кваліфікації такого діяння за іншими статтями КК. Так, умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків слід кваліфікувати за ч. З ст. 345; умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень членам певної національної, етнічної, расової чи релігійної групи з метою по вного або часткового їх знищення — за ч, 1 ст. 442. Це саме стосується ряду інших діянь, коли заподіяння умисного тяжкого тілесно го ушкодження обумовлене певним мотивом чи метою (зокрема ч.

3 ст. 350, ч. З ст. 377, ч. З ст 398). Кваліфікувати дії винних за таких обставин ще й за ст. 121 не потрібно.

Ставлення винного до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121) є необережним.

6. Кваліфікованими видами умисного тяжкого тілесного ушкодження ( ч. 2 ст. 121) є вчинення його: 1) способом, що має характер особливого мучення; 2) групою осіб; 3) з метою залякування потерпілого або інших осіб; 4) на замовлення або 5) спричинення ним смерті потерпілого.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, має місце тоді, коли його заподіяння супроводжувалось особливим фізичним чи моральним стражданням або особливим (нестерпним) болем для потерпілого. Мученням можуть бути визнані будь-які дії, які мають наслідком зазначені страждання чи біль. Зокрема це можуть бути дії, спрямовані на тривале позбавлення людини їжі, пиття чи тепла, залишення іі в шкідливих для здоров’я умовах, та інші подібні дії. Особливим проявом таких дій слід визнавати дії, які мають характер мордування або катyвaння. Про їх поняття див. коментар до ст. ст. 126 і 127.

Про поняття групи осіб, вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження якою визнається кваліфікованим видом цього злочину, див. ст, 28 та коментар до неї. Слід підкреслити, що у ч. 2 ст. 121 йдеться про групу осіб, утворену без попередньої змови Вчинення Умисного тяжкого тілесного ушкодження -групою осіб за попе-

редньою змовою або організованою групою також потребує кваліфікації за ч. 2 ст. 121.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого або Інших осіб, має місце тоді, коли такі ушкодження заподіюються для викликання в них почуття страху перед вин-

ним чи іншими особами. Залякування становить основний зміст погрози, про поняття якої див. коментар до ст. ст. 129 та 189. Однак страх не є самоціллю заподіяння зазначених ушкоджень. Найчастіше вони є засобом впливу на потерпілого чи інших осіб, щоб примусити їх виконати певну дію чи утриматись від її виконання. Іншими особами, на залякування яких спрямоване заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, можуть визнаватися будь-які особи, на яких, на думку винного, вчинення зазначених дій щодо потерпілого може вчинити бажаний для винного вплив. Такими особами можуть бути близькі родичі потерпілого, друзі, колеги по роботі тощо.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого або інших осіб при вимаганні, слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 189.

Поняття замовлення у складі цього злочину є аналогічним поняттю замовлення у складі умисного вбивства (див. коментар до ст. 115).

Умисле тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, має місце тоді, коли в результаті описаного у ч. 1 ст. 121 діяння настає смерть потерпілого. Особливістю цього кваліфікованого виду умисного тяжкого тілесного ушкодження є те, що у ньому присутні два суспільно небезпечні наслідки (первинний — тяжкі тілесні ушкодження і похідний — смерть), психічне ставлення до яких з боку винного є різним. До заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження він ставиться умисно, а до настання смерті потерпілого від такого ушкодження — необережно. При цьому винний усвідомлює можливість настання похідного наслідку в результаті настання первинного. Якщо ж таке усвідомлення відсутнє, вчинене слід кваліфікувати як вбивство через необережність.

На практиці особливу складність становить відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства. Для відмежування умисного вбивства від заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, слід ретельно досліджувати докази, що мають значення для з’ясування змісту і спрямованості умислу винного. Питання про умисел необхідно вирішувати виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого злочину, зокрема враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер І локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, попередню поведінку винного і потерпілого, їхні взаємовідносини.

Визначальним при цьому є суб’єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій. При умисному вбивстві настання смерті охоплюється умислом винного, у випадку ж заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, ставлення до настання смерті проявляється в необережності.

Якщо винний діяв з умислом на вбивство, тривалість часу, що пройшов з моменту нанесення ушкоджень і до смерті потерпілого, для кваліфікації злочину як умисного вбивства значення не має.

Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності. Затверджений постановою KM № 221 від 4 квітня 1995р.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, Затверджені наказом МОЗ від 17 січня 1995р.

Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи. Затверджені наказом МОЗ від 17 січня 1995 р.

Постанова ПВС «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини» № 1 від 1 квітня 1994 р. (п. п. 23, 26, 27, 29, ЗО).

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • Умовивикористання матеріалу. З питання авторського права звертайтеся на:[email protected]

Стаття 369-2. Зловживання впливом

Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповно­важеною на виконання функцій держави, —

карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.

Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди —

карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіска­цією майна.

Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

(Статтею 3692Кодекс доповнено Законом України № 3207-УІ від 7 квітня 2011 р.) женою на виконання функцій держави (про поняття пропозиції і надання неправо­мірної вигоди див. коментар до статей 3683, 3684 і 369 КК, а про поняття особи, уповноваженої на виконання функцій держави, див. примітку до ст. 3692 КК).

Таким чином, за ч. 1 ст. 3692 КК ініціатором пропозиції чи надання неправомірної вигоди може виступати як особа, зацікавлена у впливі на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (далі — уповноважена особа), так і особа-посередник, яка не тільки у відповідь на пропозицію надати чи фактичне на­дання їй такої вигоди погоджується (обіцяє) здійснити вплив на уповноважену особу, а й сама може пропонувати (ініціювати) надання їй такої вигоди за здійснення впливу.

Така конструкція диспозиції свідчить про те, що хоча за ч. 1 ст. 3692 КК і кара­ється злочин із формальним складом, однак питання про момент його закінчення необхідно вирішувати диференційовано:

у разі надання неправомірної вигоди злочин визнається закінченим з моменту фактичного одержання посередником хоча б частини обумовленої неправомірної ви­годи, бо сам факт її отримання свідчить про досягнення згоди щодо здійснення впли­ву на уповноважену особу між посередником і особою, яка надала таку вигоду;

у разі пропозиції надати неправомірну вигоду злочин визнається закінченим з мо­менту доведення змісту такої пропозиції до відома особи-посередника, але за умови, що остання або сама ініціює надання їй такої вигоди за вплив на уповноважену особу, або у відповідь на пропозицію особи, яка пропонує надати їй таку вигоду, обіцяє (по­годжується) вплинути на уповноважену особу. Якщо ж такої згоди не було досягнуто, вчинене кваліфікується як замах (ст. 15 КК) на злочин, передбачений ч. 1 ст. 3692 КК.

Слід звернути увагу на те, що за ч. 1 ст. 3692 КК відповідальність несе лише осо­ба, яка запропонувала чи надала неправомірну вигоду, а дії особи-посередника, яка за­пропонувала надати їй таку вигоду за вплив на уповноважену особу чи у відповідь на пропозицію надати їй таку вигоду погодилася одержати її за такий вплив, є лише необ­хідними складовими об’ єктивної сторони передбаченого в цій частині статті злочину. Таким чином, особа-посередник не є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 3692 КК. Водночас необхідно враховувати, що якщо особа-посередник у відповідь на пропозицію надати їй неправомірну вигоду лише обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття рішення уповноваженою особою, але ще не вчиняє ніяких дій, спрямова­них на одержання такої вигоди, вчинене слід кваліфікувати як готування до одержання особою-посередником неправомірної вигоди, тобто за ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 3692 КК. Якщо ж особа-посередник сама пропонує надати їх неправомірну вигоду для (за) здійснення впливу на уповноважену особу, її дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 3692 КК.

Об’єктивна сторона злочину за ч. 2 ст. 3692 КК також характеризується актив­ною поведінкою — діями, які вчиняються вже тільки особою-посередником і полягають:

а) в одержанні направомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою або б) в пропозиції здійснити такий вплив за надання такої вигоди.

За частиною 2 ст. 3692 КК також карається злочин із формальним складом, який визнається закінченим: а) у разі одержання неправомірної вигоди — з моменту фактич­ного отримання особою-посередником хоча б частини такої вигоди; б) у разі пропо­зиції здійснити вплив за таку вигоду — з моменту надходження такої пропозиції, тобто доведення її змісту до відома особи, до якої звертається посередник, незалежно від того, чи погодилася особа, до якої він звернувся, з такою пропозицією.

Як пропозиція і надання, так й одержання неправомірної вигоди обумовлені здій­сненням з боку особи-посередника впливу на прийняття рішення уповноваженою особою. Але що стосується самого впливу, способу і форми його здійснення, діянь, що становлять його зміст, наслідків їх вчинення, характеру рішення (законне чи незаконне), прийнятого особою, на яку здійснюється такий вплив, — все це перебуває поза межами об’ єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 3692 КК. Проте, якщо такі діяння містять ознаки пев­ного складу злочину (наприклад, вплив здійснюється шляхом погрози вбивством або уповноважена особа внаслідок впливу на неї, здійсненного шляхом умовлянь, приймає рішення, пов’язане із зловживанням службовим становищем), вони підлягають самостій­ній кваліфікації за відповідними статтями Особливої частини КК. Так само, якщо особа пропонує чи надає неправомірну вигоду посереднику, схиляючи його при цьому здійсни­ти вплив на уповноважену особу шляхом вчинення того чи іншого злочину (наприклад, шляхом передбаченої ст. 195 КК погрози знищенням його майна), їх дії повинні додатко­во кваліфікуватися як співучасть (підбурювання) у вчиненні такого злочину.

За частиною 3 ст. 3692 КК карається одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди. Оскільки закон не наводить яких-небудь специфічних ознак вимагання, притаманних саме цьому злочину, способом отримання неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 3692 КК є вимагання, ознаки якого наведені в ч. 1 ст. 189 КК. Якщо внаслідок вимагання ви­году не було одержано з причин, що не залежать від волі винного, вчинене кваліфіку­ється як замах (ст. 15 КК) на злочин, передбачений ч. 3 ст. 3692 КК. Вимагання не­правомірної вигоди, вчинене за наявності ознак, передбачених частинами 1 чи 2 ст. 189 КК, повністю охоплюється ч. 3 ст. 3692 КК, а якщо у діях вимагателя є ознаки зло­чину, передбаченого частинами 3 або 4 ст. 189 КК, вчинене кваліфікується за сукуп­ністю — за ч. 3 або 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 3692 КК.

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 3692 КК, характеризу­ється прямим умислом і будь-якими мотивами, а передбаченого частинами 2 і 3 цієї статті — прямим умислом і корисливими мотивами.

Суб’єктом злочину за ч. 1 ст. 3692 КК може бути будь-яка особа, у тому числі і службова особа як публічного, так і приватного права. Що ж стосується частин 2 і 3 цієї статті, то суб’єктом передбаченого в них злочину може бути тільки приватна особа. Якщо ж посередник, який обіцяє чи здійснює вплив, є службовою особою приватного права чи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, то пропозиція чи надання йому, а також одержання ним неправомірної вигоди за такий вплив, здійснений з використанням наданих йому повноважень, карається (за інших необхідних умов) не за ст. 3692 КК, а за відповідними частинами статей 3683 або 3684 КК. Якщо ж таким посередником є службова особа публічного права, а запропоно­вана чи надана їй, а також одержана нею неправомірна вигода має майновий характер, то дії особи, яка її пропонує чи надає, кваліфікуються за відповідними частинами ст. 369 КК, а дії особи-посередника, яка її одержує, — за відповідними частинами ст. 368 КК.

За статтею 190 КК, а не за ст. 3692 КК слід кваліфікувати і дії такої особи, яка одержала неправомірну вигоду нібито для здійснення впливу на прийняття ріщення уповноваженою особою, але насправді не збиралася цього робити і бажала лише при­своїти таку вигоду.

Статья 115 ч.2

Вообщем я был избит в ночь с 25 на 26 своими знакомыми. Началось все без мотива, после слов: *что так смотришь?* То есть подходит часть вторая. Вызвал полицию сразу. Приехал наряд- записал все с моих слов. Снял побои. Сказали, что все будут делать через мировой суд Есть ли возможность обойти мировой суд и возбудить уголовное дело через прокуратуру? Кроме того были угрозы жизни и имуществу, что делать с этим.

Ответы юристов (2)

Если речь будет идти именно о 115 ч. 2, то это статья вроде бы «дознанческая», т.е. предварительное расследование будет проводиться в форме дознания дознавателем органов внутренних дел.
Но, на мой взгляд, с учетом знакомых, хулиганка и 2-я часть здесь под вопросом.
Угрозы жизни — ст. 119 УК, обращайтесь с заявлением в полицию.

Для части второй ст. 115 УК РФ нужен один из квалифицирующих признаков:

а) из хулиганских побуждений;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Если такой признак есть, то будет ч. 2 ст. 115 УК РФ, по преступлению такого рода проводится полицией дознание, а уголовное дело направляется мировому судье, где обвинение поддерживает прокурор.

Если такого признака в умышленном причинении Вам легкого вреда здоровью нет, то тогда преступление будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 115 УК РФ, и действительно Вам придется самому обращаться с заявлением по делу частного обвинения к мировому судье, где опять самому поддерживать во время процесса обвинение.

Есть исключение из правила, установленного ч. 1 ст. 20 УПК РФ и по таким делам может быть проведено дознание ( ч. 4 ст. 20 УПК РФ), но если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Были ли поправки по статьям 116 и 119 ч 1 УК РФ в 2017 г?

добрый день скажите были ли поправки или ожидаются ли по ст.116 и ст.119 ч.1?

116 вроде принята в феврале а по 119 не нашла ничего

21 Августа 2017, 16:17 Мария, г. Москва

Ответы юристов (2)

Мария Какой закон/кодекс?

Уточнение клиента

21 Августа 2017, 16:26

Добрый день, если вы имеете в виду Уголовный кодекс, то поправки к ст. 116 были приняты 7.02.2017

«Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, — наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет» убрали формулировку в отношении близких лиц.

а в ст. 119 последняя редакция в 2011 году.

Уточнение клиента

21 Августа 2017, 16:33

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Увольнение педагогов, имевших судимость

Истечение срочного трудового договора в период беременности
Сокращение заработной платы

В последнее время все чаще стали поступать от читателей блога вопросы об увольнении педагогов, имевших судимость. Более подробно об этом Вы сможете узнать из данной статьи.

В настоящее время в судах стало появляться все больше и больше исков от уволенных педагогов. Они не понимают, почему их увольняют, ведь они прекрасно работали и жалоб на них не поступало. Они требуют восстановления на работе, возмещения материального и морального ущерба, считая увольнение незаконным. Верховный Суд в Обзоре практики за первый квартал 2012 года (Утвержден Президиумом ВС РФ 20.06.2012) дал разъяснения по данному вопросу.

В ст. 83 ТК РФ содержатся основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. До конца 2010 г. данная статья включала в себя 12 оснований — призыв работника на военную службу, смерть работника либо работодателя, дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, и пр.

Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ¹ (далее — Закон N 387-ФЗ) эта норма была дополнена п. 13 , который в качестве основания для расторжения трудового договора определил возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. Этим же Законом была скорректирована норма Трудового кодекса, устанавливающая право на занятие педагогической деятельностью, — ст. 331 . Так, были уточнены категории лиц, которым она запрещена, — согласно ч. 2 ст. 331 теперь это лица:

— лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

— имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

— имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

— признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

— имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

¹ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации».

Логическим завершением изменений норм трудового законодательства стало введение в Трудовой кодекс ст. 351.1 , ограничивающей занятия трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

Обратите внимание! Справки о наличии (отсутствии) судимостей выдают ФКУ «ГИАЦ МВД России» (Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел РФ) и информационные центры территориальных органов МВД регионального уровня ( п. п. 3 , 15 Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденного Приказом МВД России от 07.11.2011 N 1121).

Так, нельзя трудиться в данной сфере лицам, имеющим или имевшим судимость, подвергающимся или подвергавшимся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности.

В связи с этими изменениями образовательные учреждения получили право требовать справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям для приема на работу педагогов ( ст. 65 ТК РФ). Если кандидат отказывается представлять такую справку или в ней есть сведения о наличии судимости или уголовного преследования, ему откажут в заключении трудового договора, причем отказ будет законным и обоснованным.

А как поступить с педагогами, которые были приняты на работу до вступления в силу новых положений относительно трудовой деятельности данной категории?

Что думают об этом судьи?

Прокурор Большесельского района Ярославской области обратился в суд с иском к МУ «Управление образования администрации Большесельского муниципального района Ярославской области» (далее — МУ) о возложении на ответчика обязанности расторгнуть заключенный между МУ и Ч.Г.Н., директором МОУ ДО «Большесельский центр детского творчества», трудовой договор по основанию, предусмотренному п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Требования мотивированы тем, что в 2006 г. Ч.Г.Н. была осуждена за совершение преступления, поэтому не может осуществлять педагогическую деятельность.

Суд установил, что Ч.Г.Н., занимающая должность директора МОУ ДО, в 2006 г. действительно приговорена судом по ч. 1 ст. 115 УК РФ (за умышленное причинение легкого вреда здоровью) к штрафу. В соответствии с гл. 16 УК РФ данное преступление относится к преступлениям против жизни и здоровья.

В силу ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, в частности, за преступления против жизни и здоровья.

Из трудового договора и должностной инструкции Ч.Г.Н. следует, что директор учреждения вправе дать обязательное для исполнения указание любому работнику учреждения и обучающемуся. Одной из основных функций директора учреждения является организация образовательной (учебно-воспитательной) работы учреждения. Кроме того, директор учреждения вправе поощрять и привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся, присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися учреждения. Следовательно, Ч.Г.Н. является лицом, осуществляющим педагогическую деятельность.

При таких обстоятельствах Ч.Г.Н., имевшая судимость за преступление против жизни и здоровья, должна быть уволена по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Кассационная инстанция Ярославского областного суда Определением от 12.01.2012 по делу N 33-91 оставила данное решение в силе, указав, что ссылки жалобы о том, что судимость Ч.Г.Н. погашена в установленном законом порядке, не влияют на правильность принятого судом решения, поскольку вышеуказанные ограничения согласно ст. ст. 331 , 351.1 ТК РФ в равной степени распространяются как на лиц, имеющих судимость, так и на лиц, ее имевших.

Некоторые педагогические работники прямо указывали в жалобах на состоявшееся решение об их увольнении на ранее действующие положения ст. 331 ТК РФ, в соответствии с которыми к педагогической деятельности не допускались лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом закон не говорит, что после принятия поправок ранее судимые лица должны быть уволены с занимаемой должности.

Но суды были непреклонны

В связи с все чаще возникающими в данной области вопросами Верховный Суд в Обзоре судебной практики за первый квартал 2012 года, утвержденном Президиумом ВС РФ 20.06.2012, дал ответ на следующие вопросы. Подлежат ли прекращению трудовые отношения, возникшие до 7 января 2011 г. с работником, осуществляющим педагогическую деятельность и имевшим судимость или подвергавшимся уголовному преследованию за преступления, указанные в ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации, после вступления в силу Федерального закона от 23 декабря 2010 г. N 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации»? Если подлежат, то на основании какой нормы Трудового кодекса Российской Федерации? Суд, отвечая, отметил, что законодатель не случайно установил ограничение права на занятие педагогической деятельностью в отношении некоторых категорий граждан. Ограничение обусловлено спецификой данной деятельности, содержание которой составляют обучение и воспитание граждан в соответствии с требованиями морали, общепризнанными ценностями уважения к закону и правам других лиц, направлено на защиту общественных интересов и прав обучающихся.

Поскольку трудовые отношения носят длящийся характер, указанные ограничения действуют как в отношении лиц, уже состоящих в трудовых отношениях, так и в отношении тех, кто претендует на занятие педагогической деятельностью.

Закон N 387-ФЗ внес изменения в Трудовой кодекс не только в части расширения круга лиц, которым запрещается заниматься педагогической деятельностью, но и в части расторжения трудового договора с педагогами, введя дополнительное основание для этого в ст. 83 ТК РФ. Поэтому трудовые отношения, возникшие до 7 января 2011 г. с работником, осуществляющим педагогическую деятельность и имевшим судимость или подвергавшимся уголовному преследованию за преступления, указанные в ч. 2 ст. 331 ТК РФ, после вступления в силу Закона N 387-ФЗ подлежат прекращению на основании п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, то есть в связи с возникновением установленных ТК РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности, которые исключают возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору.

Маленький нюанс

Прекращение трудового договора по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, а в других местностях — только если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Однако при определении вакансий, которые можно было бы предложить увольняемым по данному основанию педагогам, следует учитывать, что эти вакансии не могут быть связаны с осуществлением педагогической работы в силу требований ст. 331 ТК РФ. Иначе даже при удовлетворении требований об освобождении работника от педагогической деятельности увольнение может быть признано незаконным. Так, суд Еврейской автономной области (Кассационное определение от 29.06.2011 по делу N 33-295/2011) рассматривал жалобу заведующей МКДОУ на решение районного суда об удовлетворении требований прокурора по освобождению ее от должности и расторжению трудового договора. Судебная коллегия не согласилась с решением районного суда в части удовлетворения требований о расторжении трудового договора. Согласно ч. 2 ст. 83 ТК РФ прекращение трудового договора по п. 13 ч. 1 ст. 83 допустимо, если невозможно перевести работника на другую имеющуюся у работодателя работу. Следовательно, уволить заведующую можно было бы в случае отсутствия вакансий в МКДОУ или ее отказа от предложенных вакансий. Данных о предложении вакансий или об отсутствии таковых у МКДОУ в дело не представлено, поэтому удовлетворить требования прокурора о расторжении трудового договора не представлялось возможным.

«Отдел кадров коммерческой организации», 2012, N 9

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Похожие записи

Отсутствие трудового договора с работником

Нерадивые работодатели

Почему доверие в дефиците

127 Комментарии

По поводу перечня статей до сих пор нет полной информации, поэтому конкретно ничего сказать не могу. Этот вопрос остается открытым.

Летом 2002 года я поссорился с товарищем, он пострадал. Милиция возбудила уголовное дело по статье обвинения 112 Ч 2 «Г» УК РФ, состоялся суд. Решением суда уголовное дело было прекращено по статье 25 УПК РФ. С 1 января 2011 года в Трудовой кодекс РФ были внесены изменения, в частности со статьями 331, 351.1 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой к педагогической деятельности не допускаются лица, имевшие судимость. В декабре 2012 года мне пришлось уйти с работы, попросили. Могу я рассчитывать на возврат в школу обратно?

Только в суде вы сможете решить вопрос о восстановлении вас на работе.

добрый день. подскажите когда будут рассматривать проект №432308-6. для закона о судимых преподователях. или что нибудь о этом проекте

10 февраля 2014 года Правительством Российской Федерации вынесен на рассмотрение проект федерального закона 432308-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам правового регулирования ограничений на занятие педагогической деятельностью, а также иной деятельностью с участием несовершеннолетних».
Проект федерального закона направлен Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думьи, фракции в Государственной думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.
Ответственным в работе над проектом федерального закона назначен Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, соисполнителем — Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.
Проект закона рассматривается, но когда он вступит в силу и примут ли внесенные в него изменения, сказать не могу.

В Постановлении Конституционного суда РФ от 18 июля 2013 г № 19П/2013 сказано, что необходимо внести изменения в действующее законодательство по поводу имевших судимость и у которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию, так как априори они не имеют судимости. Дак когда внесут поправки, изменения, уже прошло с момента Постановления почти год?

Именем
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 3511 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К.Барабаш, А.Н.Бекасова и других и запросом
Мурманской областной Думы
город Санкт-Петербург 18 июля 2013 года
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя
В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря,
Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева,
М.И.Клеандрова, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой,
С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева,
О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева, с участием представителя гражданки О.В.Гликман – адвоката С.В.Чугунова, представителя гражданина А.В.Гумерова – кандидата юридических наук В.А.Пимонова, представителя гражданина О.А.Курашкина – адвоката Н.О.Семенова, гражданина К.М.Щербины, представителя граждан О.В.Гликман и К.М.Щербины – адвоката А.В.Пчелинцева, представителя Мурманской областной Думы – кандидата юридических наук А.З.Лысовой, полномочного представителя
Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации
Д.Ф.Вяткина, представителя Совета Федерации – доктора юридических наук А.С.Саломаткина, полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В.Кротова, руководствуясь статьей 125 (пункт «а» части 2 и часть 4) Конституции Российской Федерации, подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 74, 84, 85, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации», рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности
пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 3511 Трудового кодекса Российской Федерации.
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан В.К.Барабаш,
А.Н.Бекасова, И.И.Гардера, О.В.Гликман, Е.В.Горохова, А.В.Гумерова, О.А.Жуковой, Д.А.Карабута, О.А.Курашкина, В.В.Осинцева, К.М.Щербины и запрос Мурманской областной Думы. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями законоположения.
Поскольку все жалобы и запрос касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», соединил дела по этим обращениям в одном производстве.
Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г.Ярославцева, объяснения сторон и их представителей, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации – С.М.Петрова, от Министерства образования и науки Российской Федерации – О.В.Федоровой, от Министерства юстиции Российской Федерации – Е.А.Борисенко, от Генерального прокурора Российской Федерации – Т.А.Васильевой, от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – А.Н.Максимова, а также выступление Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
П.А.Астахова, исследовав представленные документы и иные материалы,
Конституционный Суд Российской Федерации
у с т а н о в и л :
1. Пункт 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации закрепляет в качестве основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, возникновение установленных данным Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.
Абзац третий части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает запрет на занятие педагогической деятельностью для лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, а статья 3511 данного Кодекса – запрет для указанных лиц на осуществление трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.
Часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации
была дополнена абзацем третьим, а статья 3511 – включена в данный Кодекс Федеральным законом от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 221 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации» (пункты 4 и 5 статьи 2).
1.1. 13 марта 2012 года заместителем прокурора Оймяконского района Республики Саха (Якутия) в адрес директора муниципального образовательного учреждения «Усть-Нерская гимназия» было направлено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства и законодательства об образовании и прекращении трудовых отношений с гражданкой В.К.Барабаш – учителем географии и экологии на том основании, что приговором мирового судьи Оймяконского судебного участка № 24 от 22 августа 2002 года она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 «Побои» и частью третьей статьи 118 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности» УК Российской Федерации, и ей было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 10 процентов заработка.
В удовлетворении искового заявления о признании данного представления незаконным и нарушающим ее права и свободы В.К.Барабаш отказано решением Оймяконского районного суда Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2012 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2012 года, а приказом от 10 июля 2012 года она была уволена по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (расторжение трудового договора по инициативе работника).
Нарушение положениями части второй статьи 331 и статьи 3511
Трудового кодекса Российской Федерации, а также пунктов 4 и 5 статьи 2 Федерального закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ своих прав,
гарантированных статьями 2, 17, 18, 37 (часть 1), 54 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации, В.К.Барабаш усматривает в том, что эти положения, по ее мнению, несоразмерно ограничивают работника с погашенной или снятой до вступления в силу указанного Федерального закона судимостью в реализации его права на свободное распоряжение своими способностями к труду.
1.2. Конституционность абзаца третьего части второй статьи 331 и
статьи 3511 Трудового кодекса Российской Федерации оспаривают граждане
А.Н.Бекасов, О.В.Гликман, Е.В.Горохов, А.В.Гумеров, О.А.Курашкин и К.М.Щербина, по мнению которых эти законоположения позволяют расторгать трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, с лицом, привлекавшимся к уголовной ответственности до их вступления в силу, в частности за преступления небольшой тяжести, притом что установленное ими ограничение права на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии, не позволяющее таким лицам осуществлять трудовую деятельность в сфере образования, не может быть оправдано конституционно значимыми целями защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, включая несовершеннолетних, а потому противоречит Конституции Российской Федерации, в том числе ее статьям 37 (часть 1) и 55 (части 2 и 3).
По представлению прокурора Краснотуранского района
Красноярского края от 1 декабря 2011 года приказом от 27 марта 2012 года с должности директора муниципального образовательного учреждения
«Кортузская средняя общеобразовательная школа» был уволен А.Н.Бекасов, который приговором Минусинского городского суда Красноярского края от 21 мая 1998 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК Российской Федерации, с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. В удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе А.Н.Бекасову было отказано решением Краснотуранского районного суда Красноярского края от 25 мая 2012 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 25 июля 2012 года. Определением судьи Красноярского краевого суда от 3 сентября 2012 года в передаче кассационной жалобы заявителя для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции также было отказано.
Приговором Павлово-Посадского городского суда Московской области от 29 апреля 1996 года за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 112 «Умышленное легкое телесное повреждение или побои» УК РСФСР, О.В.Гликман было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, в связи с чем 12 августа 1996 года по основанию, закрепленному пунктом 3 части первой статьи 254 КЗоТ Российской Федерации (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы), она была уволена с должности учителя русского языка и чтения в муниципальном специализированном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии – специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 8 восьмого вида Павлово-Посадского муниципального района Московской области, где она работала с 1981 года. 14 ноября 1997 года О.В.Гликман вновь была принята на работу в то же образовательное учреждение, однако по требованию межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» (письмо от 31 августа 2011 года) в соответствии со статьей 3511 Трудового кодекса Российской Федерации она была уволена в связи с имевшим место в 1996 году осуждением. Решением Павлово-Посадского городского суда Московской области от 27 февраля 2012 года в удовлетворении исковых требований О.В.Гликман о признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на работе было отказано. Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда, изменив формулировку основания увольнения на предусмотренную пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, апелляционным определением от 14 июня 2012 года решение суда первой инстанции оставила без изменения.
По представлению прокурора Олекминского района Республики Саха (Якутия) 15 сентября 2012 года с должности учителя физкультуры был уволен Е.В.Горохов, работавший с 1 декабря 2000 года в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Юнкюрская средняя
общеобразовательная школа», который приговором Олекминского улусного суда Республики Саха (Якутия) от 27 мая 1999 года был осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью первой статьи 114 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление» и частью первой статьи 118 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности» УК Российской Федерации, и постановлением того же суда от 17 сентября 1999 года освобожден от наказания по амнистии. В удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и расходов на юридические услуги Е.В.Горохову было отказано решением Олекминского районного суда Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2012 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2012 года.
Приказом от 14 декабря 2011 года, инициированным
администрацией Богучанского района Красноярского края (распоряжение от
13 декабря 2011 года), с должности директора муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа» был уволен А.В.Гумеров, уголовное дело в отношении которого, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 «Побои» УК Российской Федерации, потерпевшим по которому был несовершеннолетний, постановлением судьи Богучанского районного суда Красноярского края от 25 июня 1999 года было прекращено в связи с амнистией. 23 января 2012 года А.В.Гумеров обратился к прокурору с заявлением о возбуждении производства по этому уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств, в чем ему было отказано, равно как и в удовлетворении исковых требований о признании незаконным приказа о его увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула (решение Богучанского районного суда Красноярского края от 15 февраля 2012 года, оставленное без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 23 апреля 2012 года).
О.А.Курашкин, работавший в краевом государственном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Идринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида» в должности учителя с 5 марта 2001 года, приказом от 18 июля 2012 года был уволен по требованию прокурора Идринского района Красноярского края, указавшего в представлении от 20 декабря 2011 года, что в 2001 году О.А.Курашкин привлекался к уголовной ответственности за преступления, относящиеся к категориям преступлений против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности. Идринский районный суд Красноярского края, куда О.А.Курашкин обратился с исковым заявлением о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, установил, что за совершение преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и частью первой статьи 228 «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ» УК Российской Федерации, а также статьей 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью третьей статьи 228 данного Кодекса, ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет (приговор Идринского районного суда Красноярского края от 16 ноября 2001 года); в связи с принятием закона, устраняющего преступность деяния (статья 10 УК Российской Федерации), а именно Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», изложившего статью 228 в новой редакции, О.А.Курашкин был освобожден от дальнейшего отбывания наказания (постановление Идринского районного суда Красноярского края от 2 августа 2004 года).
Исходя из этого Идринский районный суд Красноярского края посчитал О.А.Курашкина не имевшим судимости и не подвергавшимся уголовному преследованию применительно к запрету на занятие педагогической деятельностью, установленному частью второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, и решением от 28 ноября 2012 года удовлетворил его требование о восстановлении на работе. Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований О.А.Курашкина, судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в апелляционном определении от 30 января 2013 года указала, что декриминализация деяния не изменяет факта вступления в законную силу обвинительного приговора суда, т.е. не устраняет его как основание для увольнения лица, осуществляющего педагогическую деятельность.
Поводом для издания распоряжения от 14 сентября 2012 года об увольнении К.М.Щербины с должности директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краснотуранская детско-юношеская спортивная школа», которую он занимал с 1 декабря 1992 года, послужило представление прокурора Краснотуранского района Красноярского края от 1 декабря 2012 года, в котором было указано, что приговором Краснотуранского районного суда Красноярского края от 12 марта 1993 года К.М.Щербина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 112 «Умышленное легкое телесное повреждение или побои» УК РСФСР. В удовлетворении искового заявления о признании указанного распоряжения незаконным и о восстановлении на работе К.М.Щербине было отказано решением Краснотуранского районного суда Красноярского края от 1 ноября 2012 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 28 января 2013 года.
1.3. Граждане И.И.Гардер, О.А.Жукова и В.В.Осинцев, трудовые
договоры с которыми также были прекращены по основанию,
предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, просят признать не соответствующей статьям 1
(часть 1), 2, 4, 7 (часть 1), 15, 17, 18, 19, 21, 23, 37, 54 и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации статью 3511 Трудового кодекса Российской Федерации, как устанавливающую для лиц, совершивших преступления, пожизненный запрет на занятие профессиональной деятельностью в указанных в данной статье сферах без учета тяжести совершенного преступления, давности его совершения, характера выполняемой работы.
Поводом для увольнения И.И.Гардера, работавшего водителем в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (приказ от 2 ноября 2012 года), послужила полученная работодателем справка Управления МВД России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре от 17 октября 2012 года с информацией о том, что в 1999 году в отношении И.И.Гардера было возбуждено, а 15 октября 1999 года прекращено в связи с деятельным раскаянием (статья 7 УПК РСФСР) уголовное дело по обвинению его в преступлении, предусмотренном частью четвертой статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК Российской Федерации. Нижневартовский городской суд ХантыМансийского автономного округа – Югры, куда И.И.Гардер обратился с исковым заявлением о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, в удовлетворении его требований отказал (решение от 6 декабря 2012 года, оставленное без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 февраля 2013 года).
Решением Зеленогорского городского суда Красноярского края от 16 мая 2012 года (оставлено без изменения апелляционным определением cудебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 22 августа 2012 года) были удовлетворены исковые требования прокурора закрытого административно-территориального образования «Город Зеленогорск» к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 176» о признании незаконным бездействия, выразившегося в том, что трудовой договор с О.А.Жуковой, которая с 1995 года работала в этом образовательном учреждении социальным педагогом, не был расторгнут, несмотря на то что заявительница обвинялась в совершении против несовершеннолетнего преступления, предусмотренного статьей 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК Российской Федерации, уголовное
преследование по которому определением того же суда от 14 мая 2001 года было прекращено по нереабилитирующему основанию – в связи с примирением сторон.
В.В.Осинцев, который дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК Российской Федерации, и уголовные дела в отношении которого были прекращены 24 августа 2004 года и 7 мая 2009 года по нереабилитирующему основанию – в связи с примирением сторон, приказом от 21 сентября 2012 года был уволен из муниципального образовательного учреждения «Камышенская средняя общеобразовательная школа», где он с 20 августа 2010 года занимал должность учителя физкультуры. В удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе ему было отказано решением Петропавловского районного суда Алтайского края от 7 ноября 2012 года.
1.4. Конституционность пункта 13 части первой статьи 83 и абзаца третьего части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации оспаривает гражданин Д.А.Карабут, приказом от 3 мая 2012 года уволенный с должности тренера-преподавателя, которую он замещал в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования для детей «Детскоюношеская спортивная школа «Восток» Арсеньевского городского округа (Приморский край), в связи с тем, что в отношении него осуществлялось уголовное преследование по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК Российской Федерации, которое было прекращено постановлением мирового судьи судебного участка № 30 города Арсеньева Приморского края от 23 июля 2007 года по нереабилитирующему основанию – в связи с примирением сторон. Решением Арсеньевского городского суда Приморского края от 4 июня 2012 года, оставленным без изменения апелляционным определением Приморского краевого суда от 15 августа 2012 года, в удовлетворении искового заявления о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, выплате денежной компенсации за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда Д.А.Карабуту было отказано.
Заявитель полагает, что оспариваемые им нормы не соответствуют статьям 15 (часть 1), 19 (часть 1), 37 (части 1 и 3) и 54 Конституции Российской Федерации, поскольку вводят запрет на профессию для тех лиц, уголовное преследование которых осуществлялось до вступления в силу изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ, и которые совершили преступления не в отношении несовершеннолетних.
1.5. Мурманская областная Дума оспаривает конституционность абзаца третьего части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
Как указано в запросе, данное законоположение устанавливает
запрет на занятие педагогической деятельностью для лиц, подвергающихся уголовному преследованию за перечисленные в нем преступления, и налагает на работодателя – в нарушение статьи 49 (часть 1) Конституции Российской Федерации – обязанность уволить педагога, в отношении которого начато уголовное преследование, еще до признания его виновным вступившим в законную силу приговором суда, притом что в силу статьи 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации презумпция невиновности, равно как и право на судебную защиту, закрепленное ее статьей 46 (часть 1), не подлежат ограничению; противоречит оно и статьям 37 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку вводит дополнительные ограничения в виде пожизненного запрета на занятие педагогической деятельностью для лиц, судимость которых снята или погашена, несмотря на то что в силу части шестой статьи 86 УК Российской Федерации погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью, а также для лиц, уголовное преследование в отношении которых было прекращено по нереабилитирующим основаниям, несмотря на то что такие лица судимости не имеют; кроме того, осуществленное федеральным законодателем правовое регулирование, не позволяющее при решении вопроса об увольнении педагогического работника учитывать степень тяжести совершенного им преступления, фактические обстоятельства его совершения, а также форму вины, ограничивает права педагогических работников несоразмерно цели защиты прав несовершеннолетних.
1.6. В соответствии со статьями 3, 36, 74, 84, 85, 96 и 97
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации принимает к рассмотрению жалобы граждан на нарушение их
конституционных прав и свобод законом, примененным в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, если придет к выводу, что оспариваемые законоположения затрагивают конституционные права и свободы граждан и что имеется неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли эти законоположения Конституции Российской Федерации, а запрос органа законодательной власти субъекта Российской Федерации о проверке конституционности нормативного правового акта или отдельных его положений – если заявитель, в частности, считает их не подлежащими действию из-за неконституционности; Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу являются пункт 13 части первой статьи 83, абзац третий части второй статьи 331 и статья 3511 Трудового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 221 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации» (пункты 4 и 5 статьи 2) в той мере, в какой на их основании решается вопрос о возможности занятия педагогической деятельностью, а также иной профессиональной деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лицами, имеющими или имевшими судимость, лицами, уголовное преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям, и лицами, подвергающимися или подвергавшимися уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за совершение перечисленных в абзаце третьем части второй статьи 331 и статье 3511
Трудового кодекса Российской Федерации преступлений, в том числе в случаях, когда судимость снята или погашена.
2. В Российской Федерации как правовом и социальном государстве, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, охраняются труд и здоровье людей (статья 1, часть 1; статья 7 Конституции Российской Федерации). Исходя из того, что возможность собственным трудом обеспечить себе и своим близким средства к существованию представляет собой естественное благо, без которого утрачивают значение многие другие блага и ценности, Конституция Российской Федерации в числе основных прав и свобод человека, неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения, признает свободу труда, а также право каждого свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (статья 17, части 1 и 2; статья 37, часть 1), гарантируя при этом равенство прав и свобод человека и гражданина (статья 19, части 1 и 2) и их государственную, в том числе судебную, защиту (статья 45, часть 1; статья 46, часть 1).
Вместе с тем в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации право граждан на свободное распоряжение своими
способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Введение соответствующих ограничений возможно в том числе для достижения такой конституционно значимой цели, как защита жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних, поскольку детство – это период физической, умственной и психологической незрелости и одновременно важнейший этап развития личности, на котором закладываются основы моральных и нравственных качеств, формируются мировоззрение и взгляды, определяющие жизненные принципы и перспективы, что позволяет предъявлять к лицам, отвечающим по роду своей деятельности за воспитание и образование несовершеннолетних, повышенные требования.
Обеспечение благополучного и защищенного детства как конституционно признаваемая обязанность государства, вытекающая из статей 7 (часть 2) и 38 (часть 1) Конституции Российской Федерации, требует разработки и проведения эффективной правовой политики в этой области, направленной на недопущение дискриминации несовершеннолетних, упрочение гарантий их прав и законных интересов, а также восстановление этих прав в случаях их нарушения, формирование правовых основ гарантий прав ребенка, защиту детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. Указанные цели закреплены Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (пункт 1 статьи 4) и согласуются с положениями Декларации прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 года), в соответствии с которыми ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту (преамбула); законом и другими средствами ребенку должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, позволяющие ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства (принцип 2); ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации (принцип 9).
Как подчеркивается в Конвенции о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года), во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка (пункт 1 статьи 3); государство обязано принимать все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительские меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке (пункт 1 статьи 19).
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2008 года Резолюция 63/241 «Права ребенка» призывает все государства при обеспечении прав несовершеннолетних гарантировать защиту детей от всех форм насилия или злоупотреблений со стороны тех, кто работает с детьми и призван отстаивать их интересы, в том числе в учреждениях системы образования (подпункт «d» пункта 27), и не допускать к работе с детьми людей, осужденных за насильственные преступления в отношении детей, включая сексуальное насилие, которые по-прежнему могут причинить вред детям (подпункт «i» пункта 27).
Федеральными законами от 7 мая 2013 года № 75-ФЗ и № 76-ФЗ Российской Федерацией ратифицированы соответственно Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, обязывающий Российскую Федерацию принимать, совершенствовать, применять и пропагандировать законы, административные меры, социальные стратегии и программы с целью предупреждения преступлений, указанных в данном Протоколе (пункт 1 статьи 9), и Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 года, которая предписывает принятие всех необходимых законодательных и иных мер в соответствии с внутренним правом, направленных на предупреждение сексуальной эксплуатации детей, прежде всего детской порнографии и проституции, и сексуальных злоупотреблений в отношении детей, пагубно влияющих на здоровье ребенка и его психосоциальное развитие (преамбула), на повышение уровня информированности в области защиты и обеспечения прав детей среди лиц, регулярно вступающих в контакт с детьми в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, правосудия и правоохранительной деятельности, в областях, связанных со спортом, культурой и досугом (пункт 1 статьи 5), а также на обеспечение соответствующих условий допуска к профессиональной деятельности, предусматривающей регулярные контакты с детьми, в частности исключающих занятие такой профессиональной деятельностью лицами, ранее судимыми за деяния, связанные с сексуальной эксплуатацией или сексуальными злоупотреблениями в отношении детей (пункт 3 статьи 5). Указанные международно-правовые акты, как следует из их содержания, ориентируют Российскую Федерацию на принятие мер, направленных на обеспечение интересов детей, предотвращение всех форм физического или психологического насилия над ними, в том числе со стороны лиц, работающих или претендующих на работу с детьми и призванных отстаивать их интересы.
3. Правовое регулирование в сфере государственной защиты прав несовершеннолетних – исходя из требований Конституции Российской
Федерации, ее статей 7 (часть 2), 20 (часть 1), 21 (часть 1), 22 (часть 1) и 38 (часть 1), а также международно-правовых обязательств Российской Федерации – должно в приоритетном порядке гарантировать им защиту достоинства личности, права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность, что предполагает, в частности, наличие законодательных мер, имеющих целью обеспечение безопасности каждого ребенка как непосредственно от преступных посягательств, так и от неблагоприятного воздействия на его нравственность и психику, которое может существенным образом повлиять на развитие его личности, даже не будучи выраженным в конкретных противоправных деяниях.
Особая ответственность за сохранение жизни и здоровья
несовершеннолетних, а также за их воспитание в условиях, обеспечивающих полноценное психическое, духовное, нравственное и физическое развитие, лежит – помимо родителей, опекунов, попечителей – на лицах, которые реализуют свое конституционное право на выбор рода деятельности и профессии в особой сфере, сопряженной с непосредственными и регулярными контактами с несовершеннолетними. В первую очередь это относится к педагогическим работникам, выполнение которыми своих трудовых обязанностей заключается в процессе обучения, т.е. деятельности по обеспечению овладения обучающимися знаниями, умениями, навыками и компетенциями, развитию способностей, и в процессе воспитания, т.е. деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в общест

Смотрите еще:

 • Что выплачивается при увольнении по сокращению Выходное пособие сотруднику при увольнении по сокращению штатов Увольнение по сокращению штатов – ситуация, от которой никто не застрахован. Если отношения между работником и работодателем официально зарегистрированы, процедура проводится согласно нормам трудового […]
 • Ук расторгает договор управления в одностороннем порядке Как управляющей компании отказаться от управления домом, и что делать жильцам? Часто между собственниками и представителями управляющей компании пробегает так называемая чёрная кошка. Стороны, не удовлетворены сотрудничеством друг с другом по ряду […]
 • Как делиться ипотечная квартира при разводе если есть дети Как разделить квартиру при разводе, что если есть дети Развод в любой семье обычно сопровождается не только вопросом, с кем станут теперь жить дети, но и разделом всего, что нажито, в том числе недвижимого имущества. Именно при «дележе» квартиры при разводе часто […]
 • Развод брака фото Развод или расторжение брака Давайте поговорим про расторжение брака (развод) в простой и доступной форме. Здесь мы рассмотрим вопросы расторжения брака и в суде, и через ЗАГС. В этой публикации дается полная и очень подробная информация по разводу, то есть все, что […]
 • Неисполнение договора по вине заказчика Неисполнение условий договора подряда Неисполнение условий договора подряда Нарушение договора подряда, с учетом его взаимного характера, может произойти по вине, как заказчика, так и подрядчика. Невыполнение заказчиком возложенных на него по договору обязанностей […]
 • Интернет юрист вакансии It юрист вакансии в интернет Объединение адвокатов и it специалистов It юрист вакансии в интернет Юристы и адвокаты всегда были популярными, и в современном мире ситуация ничуть не изменилась. С появлением интернет технологий, востребованность в специалистах лишь […]
 • Минское общество по защите прав потребителей Вопрос - ответ Вы можете сделать независимую экспертизу, а затем если, конечно, заключение будет в Вашу пользу, - подать в суд иск к продавцу. В исковом заявлении потребуйте возврата денег за обувь, взыскания убытков, включая стоимость проведенной Вами экспертизы, […]
 • Возмещение расходов связанных со служебными поездками Возмещаем транспортные расходы, связанные со служебными поездками работника (Зарипова М.Р.) Дата размещения статьи: 04.10.2015 Между сотрудником и работодателем в рамках заключенного трудового договора могут возникнуть различные виды отношений, которые не всегда […]