Наказ моу 91

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2012 р.
за № 24/20337

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність з чинним законодавством НАКАЗУЮ:

2. Вважати такими, що втратили чинність:

3. Скасувати наказ Міністра оборони України від 11.09.2007 № 517 “Про затвердження Положення про житлові комісії в Збройних Силах України”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
30.11.2011 № 737

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2012 р.
за № 24/20337

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає організацію:

обліку військовослужбовців Збройних Сил України (далі — ЗС України) та осіб, звільнених у запас або відставку, що залишилися на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у ЗС України (далі — особи, звільнені з військової служби) (далі — облік);

забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців ЗС України (крім військовослужбовців строкової військової служби, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, і резервістів), а також осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов (далі — члени сімей військовослужбовців);

порядку надання жилої площі в гуртожитках;

порядку оренди і оплати орендованого жилого приміщення у ЗС України;

порядку виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців за піднайом (найом) ними жилих приміщень;

порядку надання місць у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини;

порядку створення та роботи житлових комісій;

контролю за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України, перевірки правильності оформлення облікових справ військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Організація забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, і членів їх сімей жилими приміщеннями полягає у визначенні повноважень посадових осіб Міністерства оборони України (далі — МО України) і ЗС України, прав і обов’язків військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей під час вирішення житлових питань.

1.3. Забезпечення жилими приміщеннями здійснюється шляхом:

надання службових жилих приміщень військовослужбовцям;

надання для постійного проживання один раз протягом усього часу проходження військової служби жилого приміщення новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, які перебувають на квартирному обліку за останнім місцем проходження військової служби;

надання за згодою військовослужбовця кредиту або грошової компенсації за належне йому для отримання жиле приміщення;

участі військовослужбовців та членів їх сімей у державних цільових програмах забезпечення громадян доступним житлом відповідно до законодавства (за їх бажанням);

надання жилої площі у гуртожитках курсантам і військовослужбовцям та працівникам ЗС України;

надання місць у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі;

оренди жилого приміщення військовослужбовцям офіцерського складу.

1.4. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання.

Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до 1 січня 2005 року (набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року № 1865-IV “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”), забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку — без врахування вислуги на військовій службі.

Військовослужбовці, які визнані у встановленому законодавством порядку інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та члени сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаного із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання, що збудовані (придбані) за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел, чи грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення з урахуванням пільг, установлених законодавством.

Особам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту, з усього обсягу житла, яке збудоване (придбане) за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел, виділяється до 20 відсотків житла для постійного проживання за місцем перебування їх на квартирному обліку або грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення в таких же обсягах.

1.5. Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

1.6. З метою дотримання вимог чинного законодавства під час ведення обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, розподілу жилої площі, призначеної для постійного проживання, участі в розподілі службового жилого приміщення та контролю за використанням жилого приміщення в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі — військові частини), гарнізонах створюються житлові комісії.

1.7. Перелік житлових об’єктів, які передбачається фінансувати в поточному році за рахунок коштів Державного бюджету України (далі — Перелік), готується Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України (далі — ГКЕУ ЗС України) з урахуванням перспективного складу ЗС України та погоджується начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України, після чого затверджується наказом Міністерства оборони України у встановленому порядку.

1.8. Перелік доводиться до відома територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь (далі — ТКЕУ) ГКЕУ ЗС України в десятиденний строк з дня його затвердження заступником Міністра оборони України. ТКЕУ доводять Перелік до відома підпорядкованих квартирно-експлуатаційних відділів чи квартирно-експлуатаційних частин (районів) (далі — КЕВ (КЕЧ) районів) у семиденний строк з дня його отримання.

КЕВ (КЕЧ) районів доводять Перелік до відома начальників гарнізонів, які перебувають у зоні їх відповідальності, у триденний строк з дня його отримання.

На підставі отриманого Переліку КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону та головою гарнізонної житлової комісії готують пропозиції до ГКЕУ ЗС України про кількість службових жилих приміщень, яка визначається рішенням заступника Міністра оборони України по кожному будинку, який планується до введення в експлуатацію в гарнізоні. Після підписання зазначеними особами вказані пропозиції подаються до ГКЕУ ЗС України не пізніше ніж за місяць до введення будинків в експлуатацію.

ГКЕУ ЗС України проводить аналіз отриманих пропозицій та подає доповідь заступнику Міністра оборони України про визначення кількості службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в кожному з будинків цього гарнізону з обґрунтуванням можливих розбіжностей між пропозиціями начальників гарнізонів та ГКЕУ ЗС України (у разі їх наявності).

Після затвердження пропозицій заступником Міністра оборони України ГКЕУ ЗС України доводить їх у семиденний строк до відома начальника ТКЕУ, який у свою чергу доводить їх до відома начальників підпорядкованих КЕВ (КЕЧ) районів у дводенний строк з дня їх отримання.

У десятиденний строк з дня отримання рішення заступника Міністра оборони України видається наказ начальника гарнізону, у якому до відома особового складу гарнізону доводиться рішення заступника Міністра оборони України про визначення кількості службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в гарнізоні. У цьому самому наказі, на підставі облікових даних щодо кількості осіб, які потребують поліпшення житлових умов, визначається відсоткове відношення постійного жилого приміщення, що планується до розподілу згідно із загальною чергою, поза чергою та першочергово.

Проект зазначеного наказу готує КЕВ (КЕЧ) району за погодженням із житловою комісією гарнізону та помічником начальника гарнізону з правової роботи.

Зазначені обсяги коригуються таким самим чином у разі внесення змін до Переліку.

1.9. Жилі приміщення, які звільняються військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби у зв’язку з наданням їм іншого жилого приміщення за рахунок фондів МО України, незалежно від належності будинків розподіляються між військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, які потребують отримання жилого приміщення в цьому гарнізоні. Питання щодо статусу цих жилих приміщень (службове чи постійне) в МО України визначає заступник Міністра оборони України, а у військовій частині А0515 (щодо жилого фонду військової частини А0515) — командир військової частини А0515.

Погоджені з гарнізонними житловими комісіями пропозиції щодо розподілу цих жилих приміщень подаються начальниками КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальниками гарнізонів на розгляд комісії з контролю за розподілом жилого приміщення в гарнізонах ЗС України разом зі списками військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які потребують отримання жилого приміщення, та їх обліковими справами.

1.10. Військовослужбовці при зарахуванні на облік та під час перебування на ньому і особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на обліку в ЗС України, за відсутності в них у цьому населеному пункті жилого приміщення, до одержання жилого приміщення мають право зареєструватися у військовій частині за її місцезнаходженням. У разі розформування військової частини особи, звільнені в запас або відставку, які перебувають на обліку, мають право зареєструватися за місцезнаходженням військового комісаріату, до якого територіально відносилася військова частина.

Військовослужбовці відокремлених підрозділів військової частини при зарахуванні на облік та під час перебування на ньому і особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на обліку в ЗС України, за відсутності в них у цьому населеному пункті жилого приміщення, до одержання жилого приміщення мають право зареєструватися за місцезнаходженням військової частини, визначеної начальником гарнізону. У разі розформування відокремленого підрозділу військової частини особи, звільнені в запас або відставку, які перебувають на обліку, мають право зареєструватися за місцезнаходженням військового комісаріату, до якого територіально відносився цей підрозділ.

1.11. Усі питання, пов’язані з перебуванням військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, на квартирному обліку, із забезпеченням їх жилою площею та розміром жилого приміщення, вирішуються за місцем проходження ними служби, перебування на обліку або в судовому порядку.

1.12. Військовослужбовці та члени їх сімей, які бажають стати на квартирний облік чи отримати службове житло, особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, які бажають отримати житло для постійного проживання, надають секретарям житлових комісій військових частин дозвіл на обробку своїх персональних даних, який долучається до облікової справи. Такий самий дозвіл на обробку персональних даних надають члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебувають на квартирному обліку та бажають отримати житло для постійного проживання.

Посадові особи військових частин, квартирно-експлуатаційних органів та члени житлових комісій під час розгляду питань стосовно зарахування на квартирний облік, внесення змін до облікової справи, розподілу службового жилого приміщення чи жилого приміщення для постійного проживання повинні вживати заходів щодо захисту персональних даних військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей відповідно до вимог законодавства. Посадові особи військових частин, квартирно-експлуатаційних органів та члени житлових комісій відповідають за збереження персональних даних відповідно до законодавства.

ІІ. Облік військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов

2.1. Облік військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, ведеться у квартирно-експлуатаційних органах, військових частинах та гарнізонах. Узагальнені списки осіб, що перебувають на обліку, всіх військових частин знаходяться у ГКЕУ ЗС України.

2.2. У разі якщо військова частина постійно дислокується в одному гарнізоні, а відокремлені підрозділи цієї військової частини розташовані в межах відповідальності іншого гарнізону, військовослужбовці цих відокремлених підрозділів зараховуються на квартирний облік житловою комісією однієї із військових частин у межах відповідальності гарнізону, де розміщений відокремлений підрозділ.

Військова частина, у якій військовослужбовці відокремлених підрозділів мають право перебувати на квартирному обліку, визначається наказом начальника гарнізону один раз на два роки за погодженням з КЕВ (КЕЧ) району.

2.3. За ведення обліку у військовій частині відповідають голова житлової комісії військової частини, у гарнізоні (або в гарнізонах) — начальник КЕВ (КЕЧ) району, який за територіальним принципом відповідає за військові частини.

Керівництво діяльністю житлової комісії військової частини здійснюється командиром військової частини, а діяльністю гарнізонної житлової комісії — начальником гарнізону.

При оголошенні наказом складу житлової комісії чітко вказується, хто з членів житлової комісії відповідає (далі — представник житлової комісії) за ведення протоколів, облікових квартирних справ, книги обліку осіб, які перебувають на обліку, та інших справ житлової комісії та їх зберігання.

2.4. На облік приймаються військовослужбовці, які потребують поліпшення житлових умов і зареєстровані в цьому населеному пункті, з дня прийняття рішення житловою комісією військової частини, затвердженого командиром цієї військової частини, крім випадків, передбачених у пункті 2.14 цього розділу.

2.5. Для зарахування на облік військовослужбовець подає через нетаємне діловодство військової частини рапорт, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Інструкції, на ім’я командира військової частини про зарахування на облік, який підписується повнолітніми членами сім’ї, що проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на отримання жилого приміщення та бажають разом з ним перебувати на квартирному обліку.

Рапорт (додаток 1) реєструється представником житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2), яка ведеться в житловій комісії військової частини.

До рапорту (додаток 1) військовослужбовцем додаються такі документи:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї (Ф-3) (далі — Ф-3);

витяг із наказу про призначення до військової частини;

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

довідка про проходження військової служби з військової частини (Ф-5) (далі — Ф-5);

довідка про склад сім’ї з військової частини (Ф-7) (далі — Ф-7);

довідка (додаток 3) з останнього місця служби про перебування на квартирному обліку (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися на тимчасово окупованій території України та в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і переміщені з місць попередньої дислокації, надають довідку квартирно-експлуатаційного органу, в зоні відповідальності якого знаходиться військова частина (підрозділ), за новим місцем дислокації на підставі облікових списків станом на 01 січня 2014 року);

довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем проживання, роботи (проходження військової служби);

ксерокопії паспортів повнолітніх членів сім’ї, свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї, свідоцтва про шлюб військовослужбовця;

документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання жилого приміщення військовослужбовцем або членами його сім’ї, інші пільги.

Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через командира (начальника) військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

Перед проведенням засідання житлової комісії, на якому буде розглядатися рапорт військовослужбовця про зарахування на квартирний облік, членами житлової комісії проводиться перевірка житлових умов військовослужбовця та у п’ятиденний строк складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5).

Рішення житлової комісії військової частини щодо взяття військовослужбовця та членів його сім’ї на квартирний облік (або обгрунтована відмова) повинно бути винесене у місячний строк з дня подання ним рапорту.

Військовослужбовці зараховуються на квартирний облік згідно з рішенням житлової комісії військової частини, яке оформлюється у формі протоколу засідання житлової комісії, який підписується представником житлової комісії і затверджується командиром військової частини. Підпис командира завіряється гербовою печаткою військової частини.

На засіданні житлової комісії військової частини мають право бути присутніми військовослужбовець, стосовно якого вирішується питання зарахування на квартирний облік, та повнолітні члени його сім’ї.

Дані про військовослужбовців, зарахованих на квартирний облік, заносяться до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 6), яка ведеться представником житлової комісії. Дані зазначених книг повинні щороку звірятися (уточнюватися) під час проведення щорічної перереєстрації облікових справ.

У разі зарахування на облік декількох військовослужбовців та членів їх сімей однією датою при першому зарахуванні на облік першими зараховуються військовослужбовці, рапорти яких були раніше зареєстровані в книзі обліку рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2). Надалі в разі зарахування декількох військовослужбовців на квартирний облік однією датою за новим місцем служби першими зараховуються військовослужбовці, які мають більший строк проходження військової служби. За наявності однакового строку військової служби першими зараховуються ті, які мають більший склад сім’ї.

2.6. У місячний строк після зарахування військовослужбовця на облік представником житлової комісії на нього заводиться облікова справа (додаток 7) у двох примірниках, у якій містяться документи, перелічені в пункті 2.5 цього розділу, та оформлюється витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік.

Облікові справи повинні бути пронумеровані, прошнуровані та містити опис, який підписується особою, відповідальною за ведення обліку.

Облікові документи реєструються в нетаємному діловодстві. Ведення документів житлової комісії та облікових справ військовослужбовців у військових частинах здійснюється в загальних робочих кімнатах. Документи житлової комісії та облікові справи військовослужбовців зберігаються у шафах або ящиках, які замикаються і опечатуються. Командир військової частини своїм наказом визначає місце зберігання документів житлової комісії та облікових справ військовослужбовців.

Перелік документів житлової комісії військової частини та документів, які ведуться представником житлової комісії, щороку включається до номенклатури справ на поточний рік, які ведуться у військовій частині.

Під час розформування військової частини або житлової комісії гарнізону облікові документи передаються їх правонаступнику в разі, якщо він знаходиться в цьому самому населеному пункті. В іншому випадку облікові документи передаються до КЕВ (КЕЧ) району. Про передачу облікових документів військова частина повідомляє квартирно-експлуатаційний орган, який здійснюватиме подальший квартирний облік військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

Під час розформування КЕВ (КЕЧ) району облікові документи передаються правонаступнику, який здійснюватиме подальший квартирний облік військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби, а облікові справи осіб, які отримали житло для постійного проживання, — до архіву.

2.7. На військовослужбовців, які вперше зараховуються на облік, після набрання чинності цією Інструкцією, одночасно із зарахуванням на облік заводиться картка обліку жилих приміщень, наданих військовослужбовцю за час проходження військової служби (додаток 8) (далі — Картка обліку). Картка обліку заводиться у двох примірниках.

Перший примірник Картки обліку зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий примірник — у другому примірнику облікової справи (додаток 7).

Усі зміни до першого примірника Картки обліку повинні вноситись командиром військової частини або начальником штабу військової частини, до другого примірника — керівником КЕВ (КЕЧ), у якому знаходиться на зберіганні другий примірник облікової справи (додаток 7).

Військовослужбовці, які прибули до нового місця проходження військової служби, здають Картки обліку командиру військової частини для внесення необхідних даних до першого примірника та передачі другого примірника для зберігання до квартирно-експлуатаційних органів.

2.8. У місячний строк з дня зарахування військовослужбовця на облік другий примірник облікової справи (додаток 7), кожен аркуш у якій завірений печаткою військової частини, разом з другим примірником Картки обліку та витягом із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік у місячний строк направляються для перевірки, обліку і зберігання до КЕВ (КЕЧ) району.

Ще один витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік представник житлової комісії в місячний строк направляє до житлової комісії гарнізону.

Облікові справи (додаток 7) зберігаються у КЕВ (КЕЧ) району протягом п’яти років після одержання військовослужбовцями чи особами, звільненими в запас або відставку, жилих приміщень для постійного проживання.

У разі зняття військовослужбовців чи осіб, звільнених у запас або відставку, з квартирного обліку з інших підстав, визначених у пункті 2.18 цього розділу, облікові справи (додаток 7) зберігаються у житлових комісіях військових частин протягом п’яти років.

Після закінчення цього строку справи знищуються у встановленому законодавством порядку.

2.9. У квартирно-експлуатаційному органі та житловій комісії гарнізону на підставі отриманих облікових справ (додаток 7), Карток обліку та витягів із протоколів засідання житлової комісії військової частини складаються:

узагальнений список військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 9);

список осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10);

список осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11).

Зазначені списки складаються в межах гарнізону за датою зарахування на облік, а також за часом включення до списків осіб, які користуються правом першочергового і позачергового одержання жилих приміщень.

2.10. У разі якщо членами сім’ї військовослужбовця, який потребує поліпшення житлових умов, є син (дочка), який (яка) також є військовослужбовцем (крім військовослужбовців строкової військової служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та резервістів), право бути зарахованим на квартирний облік має кожен з них як окремо, так і в складі сім’ї батьків. Датою зарахування на квартирний облік сина (дочки) військовослужбовця, який (яка) виявив(ла) бажання перебувати на квартирному обліку самостійно, вважається дата, коли житловою комісією військової частини було прийнято рішення про зарахування його (її) на квартирний облік, але не раніше дня, коли син (дочка) вступив (вступила) на військову службу. При цьому не враховується час навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Якщо подружжя військовослужбовців, які разом перебувають на обліку, у разі розірвання шлюбу чи проходження служби в різних населених пунктах (гарнізонах) розділяють облікову справу для окремого перебування кожного з них на обліку, датою зарахування кожного з них на облік вважається день, коли житловою комісією військової частини було прийнято рішення про зарахування їх на облік складом сім’ї, але не раніше дня, коли дружина (чоловік) вступила (вступив) на військову службу. При цьому не враховується час навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

У разі розірвання шлюбу на обліку разом із військовослужбовцем залишаються тільки члени його сім’ї, які за рішенням суду залишилися з ним, а у випадку, коли ці члени сім’ї повнолітні, — за їх письмовою заявою.

Інший з подружжя у разі, якщо він не є військовослужбовцем, з квартирного обліку у ЗС України знімається.

У разі якщо подружжя військовослужбовців проходить службу в різних гарнізонах, кожен з них має право на зарахування на квартирний облік за місцем проходження служби. Члени сім’ї подружжя військовослужбовця зараховуються на квартирний облік у гарнізоні за місцем служби одного з подружжя військовослужбовців після реєстрації їх у цьому населеному пункті.

Для військовослужбовців та членів їх сімей, які були зараховані на квартирний облік за рішенням житлових комісій військових частин до 1 січня 1993 року і при цьому не були зареєстровані (прописані) за місцем зарахування на квартирний облік та в інших населених пунктах України, дата квартирного обліку не змінюється.

2.11. За наявності змін у складі сім’ї військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, вони подають рапорт (заяву), зразок якої наведено в додатку 12 до цієї Інструкції, через нетаємне діловодство військової частини представнику житлової комісії військової частини про внесення змін до облікової справи (додаток 7).

До рапорту (заяви) (додаток 12) військовослужбовцем додаються:

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

копії документів про зміни у складі сім’ї, завірені підписом командира (начальника штабу) військової частини та печаткою військової частини або засвідчені в нотаріальному порядку або органом, що видав документи (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть тощо).

У разі внесення змін до облікової справи (додаток 7) рапорт (заява) (додаток 12) реєструється представником житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2), яка ведеться в житловій комісії військової частини. Перед проведенням засідання житлової комісії, на якому буде розглядатися рапорт військовослужбовця чи особи, звільненої в запас (відставку), про внесення змін до облікової справи, членами житлової комісії проводиться перевірка житлових умов та у п’ятиденний строк складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5) військовослужбовця чи особи, звільненої в запас (відставку).

Рішення житлової комісії військової частини щодо внесення змін до облікової справи (або обгрунтована відмова) повинно бути винесене у місячний строк з дня подання військовослужбовцем чи особою, звільненою в запас (відставку), рапорту.

Після внесення змін до облікової справи (додаток 7) представник житлової комісії у двотижневий строк направляє витяг з протоколу разом із зазначеними в цьому пункті копіями документів, завіреними у встановленому порядку у військовій частині, до КЕВ (КЕЧ) району для внесення відповідних змін до облікової справи військовослужбовця, яка зберігається у КЕВ (КЕЧ) району, до житлової комісії гарнізону.

На підставі отриманих документів у КЕВ (КЕЧ) району та в житловій комісії гарнізону вносяться зміни до узагальненого списку військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 9), списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10), та списків осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11).

2.12. Під час набуття військовослужбовцем, особою, звільненою з військової служби, або членом їх сімей права на пільги позачергового чи першочергового отримання жилого приміщення вони подають рапорт (заяву) (додаток 12) через нетаємне діловодство військової частини представнику житлової комісії військової частини про внесення змін до облікової справи (додаток 7).

До рапорту (заяви) (додаток 12) військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, додаються такі документи:

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

копії документів про отримані пільги, завірені підписом командира (начальника штабу) військової частини та печаткою військової частини або засвідчені в нотаріальному порядку або органом, що видав документи.

2.13. Квартирно-експлуатаційний орган має право протягом 10 днів повернути облікову справу (додаток 7) до житлової комісії військової частини з обґрунтуванням встановлених порушень у разі:

якщо рішення про зарахування на облік прийнято з порушенням житлового законодавства, — для повторного розгляду житловою комісією військової частини;

якщо документ містить помилки, які не впливають на рішення житлової комісії, — для виправлення помилок, дооформлення облікової справи (додаток 7).

Про всі виявлені під час перевірки порушення КЕВ (КЕЧ) району повідомляє житлову комісію письмово.

2.14. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов’язаного з переїздом до іншого гарнізону (в іншу місцевість), зараховуються на облік за новим місцем проходження служби разом з членами їх сімей зі збереженням часу перебування на обліку, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання жилого приміщення.

У разі якщо військовослужбовець, крім військовослужбовців у військових частинах, пункти постійної дислокації яких розташовані на територіях районів проведення антитерористичної операції, а також у разі проходження військової служби у військових частинах, які були сформовані під час особливого періоду без визначення пункту постійної дислокації, не перебував на обліку за одним із місць проходження військової служби, попередній час перебування його на обліку зберігається, якщо період проходження військової служби в цьому населеному пункті не перевищував шести місяців.

При цьому перший примірник облікової справи (додаток 7) разом з першим примірником Картки обліку (додаток 8) направляються командиром військової частини до нового місця служби військовослужбовця разом з особовою справою, а в разі звільнення військовослужбовця з військової служби та розформування військової частини — до військового комісаріату.

Другий примірник облікової справи (додаток 7) та другий примірник Картки обліку видаються військовослужбовцю під час отримання ним довідки (додаток 3) про перебування на квартирному обліку за попереднім (останнім) місцем проходження служби та зняття з обліку, виданої командиром військової частини та відповідної КЕВ (КЕЧ) району, яка скріплюється печаткою КЕВ (КЕЧ) району, та довідки (додаток 4) про здачу жилого приміщення.

У разі переведення військовослужбовця, який перебуває на обліку, до нового місця проходження військової служби або звільнення його з військової служби командир військової частини зобов’язаний надати до КЕВ (КЕЧ) району витяг з наказу про переміщення або звільнення військовослужбовця протягом 10 днів з дня видачі цього наказу.

2.15. Військовослужбовці, направлені у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, залишаються на обліку за попереднім місцем служби.

Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, на весь період навчання залишаються на обліку за попереднім місцем служби.

2.16. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, під час звільнення з військової служби в запас або відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку з реформуванням ЗС України, зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі, залишаються (за їх бажанням) на обліку у військовій частині до одержання жилого приміщення з державного житлового фонду за останнім місцем проходження служби, а в разі розформування військової частини — у військовому комісаріаті і КЕВ (КЕЧ) району, на території обслуговування яких знаходилася розформована військова частина, та користуються правом позачергового одержання жилого приміщення.

Якщо військовослужбовець, який звільняється в запас або у відставку за віком, перебуває на обліку та обирає для проживання після звільнення з військової служби з урахуванням існуючого порядку реєстрації інший населений пункт (якщо обирає для проживання після звільнення з військової служби гарнізон міста Києва, рішення про можливість постановки його на квартирний облік у гарнізоні міста Києва приймає Міністр оборони України), відповідний командир військової частини за його рапортом за 6 місяців до звільнення в запас або відставку за віком подає до військового комісаріату і КЕВ (КЕЧ) району, що знаходяться за обраним місцем проживання, необхідні документи для зарахування військовослужбовця на квартирний облік, на якому він перебуває до одержання жилого приміщення. На підставі повідомлення квартирно-експлуатаційного органу про зарахування такого військовослужбовця до черги на отримання жилого приміщення у військовому комісаріаті він знімається з обліку за останнім місцем служби.

Якщо військовослужбовці, звільнені з військової служби з інших підстав, виявляють бажання отримати жилі приміщення не за місцем перебування на обліку, такі військовослужбовці забезпечуються жилими приміщеннями за обраним місцем постійного проживання виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районних державних адміністрацій на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

2.17. Військовослужбовці, зараховані на квартирний облік після набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року № 1865-IV “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, які мають вислугу на військовій службі менше ніж 20 років, у разі звільнення з військової служби за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів та неможливістю проходити військову службу, залишаються на цьому обліку до отримання жилого приміщення для постійного проживання.

2.18. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, знімаються з обліку за місцем служби (за місцем звільнення з військової служби) у разі:

поліпшення житлових умов у випадках, передбачених законодавством, за місцем перебування на квартирному обліку, унаслідок чого зникла потреба в наданні жилого приміщення;

отримання за рахунок житлових фондів МО України жилого приміщення для постійного проживання;

переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший населений пункт;

звільнення з військової служби за підставами, не зазначеними в абзаці першому пункту 2.16 цього розділу;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік або неправомірних дій посадових (відповідальних) осіб при вирішенні питання про прийняття на квартирний облік;

звільнення в запас або відставку до досягнення 20 років вислуги на військовій службі особами, які зараховані на облік після 1 січня 2005 року (крім випадків, вказаних у пункті 2.17 цього розділу);

обрання для постійного місця проживання іншого населеного пункту особами, які звільнені у запас або у відставку;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, виключаються зі списків осіб, що мають право першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, у разі якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили право на отримання жилого приміщення в пільговому порядку.

Рішення про зняття з обліку та виключення зі списків осіб, що мають право першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, приймається житловою комісією військової частини, яка зарахувала військовослужбовця на облік, або її правонаступником. Рішення письмово доводиться до відома військовослужбовця у п’ятнадцятиденний строк із зазначенням причин зняття з обліку.

2.19. КЕВ (КЕЧ) району має право клопотати перед командуванням військової частини та житловою комісією військової частини про зняття з обліку військовослужбовця чи особи, звільненої з військової служби, облікові справи яких не пройшли щорічну перереєстрацію, у випадку, коли ними не надано:

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом).

Житлова комісія військової частини повинна в місячний строк провести засідання, на якому в присутності особи, щодо якої надійшло клопотання КЕВ (КЕЧ) району (або уповноваженої ним іншої особи), розглянути зазначене клопотання та прийняти відповідне рішення. Копія витягу з протоколу видається (надсилається) військовослужбовцю чи особі, звільненим з військової служби, питання щодо яких розглядалося на засіданні, та надсилається до КЕВ (КЕЧ) району і житлової комісії гарнізону в п’ятнадцятиденний строк з дня проведення засідання.

У разі надання військовослужбовцем чи особою, звільненими з військової служби, довідок, які підтверджують неможливість проходження ними щорічної перереєстрації облікових справ у встановлений строк, та наявності довідок, вказаних в абзаці першому цього пункту, житлова комісія військової частини зобов’язана на черговому засіданні розглянути питання про перереєстрацію облікової справи цього військовослужбовця, про що скласти відповідний протокол.

Копія витягу з протоколу надсилається військовослужбовцю чи особі, звільнених з військової служби, питання яких розглядалося на засіданні, до КЕВ (КЕЧ) району та житлової комісії гарнізону в п’ятнадцятиденний строк з дня проведення засідання.

2.20. У разі отримання службового чи постійного жилого приміщення військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, у п’ятнадцятиденний строк разом із завіреною у встановленому порядку копією ордера надають до житлових комісій військових частин довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7. Після надходження зазначених документів житлові комісії військових частин у місячний строк здійснюють перевірку житлових умов цих осіб, а представники житлової комісії уточнюють та, за потреби, коригують облікові списки.

Щороку з 1 жовтня до 30 грудня з метою перереєстрації облікових справ військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, повинні надавати до житлових комісій довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7. Житлові комісії військових частин у цей самий строк здійснюють перевірку житлових умов осіб, які перебувають на обліку, а представники житлових комісій уточнюють, а за потреби коригують облікові списки.

Щороку протягом січня КЕВ (КЕЧ) районів спільно з представниками житлових комісій військових частин і гарнізону проводять перереєстрацію військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають на обліку, про що складається відповідний акт, який підписується начальником КЕВ (КЕЧ) району, головами житлових комісій військової частини та гарнізону. Після проведення щорічної перереєстрації начальник КЕВ (КЕЧ) району письмово доповідає начальнику гарнізону про підсумки перереєстрації.

Інформацію про результати проведеної перереєстрації КЕВ (КЕЧ) району подають до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України довідку про результати щорічної інвентаризації облікових справ військовослужбовців (додаток 13).

2.21. Списки військовослужбовців, які зараховані на облік, списки осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, та списки осіб, які не підтвердили своє право перебувати на квартирному обліку, вивішуються для загального ознайомлення у військових частинах та квартирно-експлуатаційних органах, а також розміщуються на веб-сайтах органів військового управління та на веб-сайті МО України в мережі Інтернет з урахуванням вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

2.22. До реєстраторів, визначених відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року № 238, подаються дані щодо військовослужбовців, осіб, звільнених у запас або відставку, членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку (далі — суб’єкти квартирного обліку).

2.23. Інформація про осіб, зазначених у пункті 2.22 цього розділу, готується відповідно до форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2011 року № 47, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року за № 669/19407 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8 листопада 2013 року № 533) (далі — Форма).

2.24. Форма готується на паперових носіях щодо кожного суб’єкта квартирного обліку. Разом з Формою на паперовому носії готується її електронна копія на магнітному носії (дискеті) з метою забезпечення введення в автоматизовану інформаційну систему Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі — Реєстр).

2.25. Форми заповнюються представником житлової комісії відповідно до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання), яка наведена в додатку 6 до цієї Інструкції.

2.26. Заповнені Форми підписуються головою житлової комісії військової частини (установи) та гарнізону, командиром (начальником) військової частини (установи), начальником квартирно-експлуатаційного органу. Підписи засвідчуються печаткою.

2.27. Заповнені Форми із супровідним листом, підписаним командиром військової частини, передаються до КЕВ (КЕЧ) району. При цьому в супровідному листі зазначається загальна кількість Форм, що передаються, а також додається список суб’єктів квартирного обліку, Форми яких передаються, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, номерів військових частин. Разом із Формами на паперових носіях направляються їх електронні копії.

2.28. Для перевірки Форм у квартирно-експлуатаційних органах визначаються відповідні посадові особи, про яких інформуються військові частини, територіальні квартирно-експлуатаційні управління та ГКЕУ ЗС України.

2.29. Посадові особи квартирно-експлуатаційних органів:

перевіряють відповідність даних про суб’єктів квартирного обліку, наведених у Формах, даним списків гарнізонного квартирного обліку та обліковим справам;

узагальнюють інформацію щодо стану заповнення Форм по гарнізонах;

у разі виявлення недоліків для їх усунення у робочому порядку протягом трьох днів повертають Форми до відповідних військових частин та отримують їх у тижневий строк після усунення недоліків.

2.30. Перевірені у квартирно-експлуатаційному органі Форми візуються посадовою особою, яка здійснювала перевірку, та підписуються начальником квартирно-експлуатаційного органу, підпис якого засвідчується печаткою.

2.31. Відповідальними за подання інформації реєстраторам є начальники квартирно-експлуатаційних органів, які здійснюють контроль за перевіркою правильності внесених до Форм даних.

Після підпису начальником квартирно-експлуатаційного органу Форми надсилаються квартирно-експлуатаційним органом до реєстраторів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, обласних центрах із супровідним листом, у якому зазначається загальна кількість Форм. Разом із Формами на паперових носіях направляються їх електронні копії.

2.32. Квартирно-експлуатаційні органи до 25 числа кожного місяця надають до ТКЕУ та ГКЕУ ЗС України узагальнену інформацію про стан заповнення Форм по гарнізонах, які обслуговуються, із зазначенням дати передавання, кількості переданих Форм, списків суб’єктів квартирного обліку, Форми яких передано, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, номерів військових частин, гарнізону.

2.33. Форми подаються КЕВ (КЕЧ) району до реєстраторів у міру готовності щомісяця до 15 числа.

2.34. Форми заповнюються у разі:

змін даних суб’єктів квартирного обліку, які сталися внаслідок зміни особистих даних або сімейних обставин, переміщення по службі, пов’язаного з переїздом до іншого гарнізону, зміни дати зарахування на облік, набуття пільг тощо.

2.35. Під час формування Реєстру житлові комісії та квартирно-експлуатаційні органи організовують роботу таким чином, щоб забезпечити подання до реєстраторів інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року № 238 “Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов”.

2.36. У разі зміни даних суб’єктів квартирного обліку Форми готуються в місячний строк після прийняття відповідних рішень житловими комісіями.

2.37. Військовослужбовці, які відповідно до законодавства втратили право на поліпшення житлових умов та зняті з квартирного обліку, підлягають виключенню з Реєстру у встановленому законодавством порядку.

ІІІ. Забезпечення службовими жилими приміщеннями

3.1. Військовослужбовці та члени їх сімей, за відсутності в них за місцем проходження служби жилого приміщення, мають право на отримання службових жилих приміщень.

Надання службових жилих приміщень військовослужбовцям та членам їх сімей здійснюється після здавання ними жилої площі, отриманої від МО України, яку вони займали за попереднім місцем служби (навчання), крім тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Службове жиле приміщення надається під час виконання військовослужбовцями обов’язків військової служби.

Службове жиле приміщення надається військовослужбовцю на підставі рапорту на отримання службового житла (додаток 14), облікованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень (додаток 15).

До рапорту на отримання службового житла (додаток 14) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніхих членів сім’ї;

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

У разі отримання представником житлової комісії рапорту на отримання службового житла (додаток 14) житловою комісією проводиться перевірка житлових умов військовослужбовця та видається довідка (додаток 5). Представником житлової комісії оформлюється на цього військовослужбовця облікова справа (додаток 7) відповідно до вимог цієї Інструкції (у разі якщо військовослужбовець не перебуває на обліку).

У десятиденний строк з дня надходження рапорту на отримання службового житла (додаток 14) представник житлової комісії надсилає його копію, завірену в установленому порядку, з рішенням командира військової частини до житлової комісії гарнізону та КЕВ (КЕЧ) району для обліку в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень (додаток 15), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району за гарнізон.

Військовослужбовці, рапорти яких зареєстровані в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень (додаток 15), включаються до списку військовослужбовців, що потребують надання службового житла (додаток 16), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району окремо за кожну військову частину та у військовій частині і гарнізонній житловій комісії.

У військовій частині список військовослужбовців, що потребують надання службового житла (додаток 16), ведеться представником житлової комісії.

Звірка списку військовослужбовців, що потребують надання службового житла (додаток 16), між КЕВ (КЕЧ) району, військовими частинами та гарнізонною житловою комісією проводиться щопівроку станом на 1 січня та 1 липня.

Під час надання службового жилого приміщення військовослужбовці та члени їх сімей з обліку осіб, які мають право на отримання постійного жилого приміщення, не знімаються.

Список військовослужбовців, що потребують надання службового житла (додаток 16), розміщується для загального ознайомлення у військових частинах, квартирно-експлуатаційних органах, а також на веб-сайті МО України в мережі Інтернет з урахуванням вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

3.2. Усі службові жилі приміщення розподіляються між військовими частинами гарнізону в порядку, встановленому цією Інструкцією, з урахуванням рішень Міністра оборони України щодо розгляду питання про надання службових жилих приміщень військовослужбовцям.

Після надходження службових квартир до КЕВ (КЕЧ) району для розподілу начальник КЕВ (КЕЧ) району невідкладно доводить їх адресний перелік до начальника гарнізону, який також невідкладно доводить його до житлової комісії гарнізону.

Житлова комісія гарнізону в п’ятнадцятиденний строк формує та надає начальнику гарнізону пропозиції про розподіл службових квартир між військовими частинами гарнізону для урахування під час підготовки та видання наказу начальника гарнізону про розподіл жилих приміщень між військовими частинами.

Вищезазначений наказ начальника гарнізону видається протягом п’яти днів після надходження до КЕВ (КЕЧ) району пропозиції житлової комісії гарнізону про розподіл службових квартир між військовими частинами гарнізону. Витяги з наказу невідкладно доводяться до військових частин гарнізону.

Розподіл службових житлових приміщень здійснюється між військовими частинами гарнізону пропорційно кількості військовослужбовців, що потребують службових житлових приміщень, рапорти яких зареєстровані у військовій частині в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень (додаток 15).

Зазначений порядок розподілу застосовується також щодо службових жилих приміщень, які звільняються військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, після надання їм інших жилих приміщень за рахунок фондів МО України, незалежно від належності будинків.

3.3. Службові жилі приміщення надаються військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби шляхом видання на підставі списку розподілу службової житлової площі в гарнізоні (далі — Список розподілу службової житлової площі) наказу начальника гарнізону.

Список розподілу службової жилої площі розробляється КЕВ (КЕЧ) району з урахуванням рішень Міністра оборони України щодо розгляду питання про надання службового жилого приміщення (у тому числі щодо надання військовослужбовцю службового жилого приміщення (із зазначенням його місцезнаходження) та пропозицій командирів військових частин.

Після видання наказу начальника гарнізону про розподіл службових жилих приміщень між військовими частинами проводиться їх розподіл серед військовослужбовців у військових частинах. З усього обсягу службових жилих приміщень, який надійшов для розподілу до військової частини, командири військових частин мають право розподілити 30 відсотків за своїм рішенням серед військовослужбовців військової частини, які визначають боєздатність військової частини, рапорти яких обліковані в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень (додаток 15), з обов’язковим виконанням рішень Міністра оборони України про розгляд питання щодо надання службових жилих приміщень окремим військовослужбовцям. Решта службових жилих приміщень розподіляється житловою комісією військової частини серед військовослужбовців військової частини згідно з датою включення військовослужбовця до списку на отримання службового житла (додаток 16), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району та військовій частині. Датою включення військовослужбовця до списку на отримання службового житла (додаток 16) є дата облікування рапорту військовослужбовця в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень.

У разі надходження на розподіл однієї службової квартири її розподіл здійснюється командиром військової частини.

Командири військових частин надають пропозиції щодо розподілу службових жилих приміщень військовослужбовцям до КЕВ (КЕЧ) району у десятиденний строк.

Військовослужбовцям у разі переміщення по військовій службі, пов’язаного з переїздом до іншого гарнізону (в іншу місцевість), зберігається попередній час перебування в списку на отримання службового житла.

У гарнізоні міста Києва Список розподілу службової жилої площі розробляється Київським квартирно-експлуатаційним управлінням на підставі рішень Міністра оборони України та погоджується житловою комісією гарнізону міста Києва. Проекти рішень Міністра оборони України про надання службових жилих приміщень з конкретно вказаними місцезнаходженнями готуються в ГКЕУ ЗС України на підставі доручень Міністра оборони України, першого заступника Міністра оборони України, заступників Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України (далі — ГШ ЗС України) і перед поданням їх на затвердження Міністру оборони України перевіряються юридичною службою МО України на відповідність вимогам законодавства. Після проведення юридичною службою МО України цієї перевірки проект рішення додаткового погодження не потребує.

Прийняте Міністром оборони України рішення доводиться до начальника гарнізону та гарнізонної житлової комісії для керівництва в роботі і є підставою для подання КЕВ (КЕЧ) району, Київським квартирно-експлуатаційним управлінням до органів місцевого самоврядування документів, визначених законодавством, для оформлення ордера та для оформлення ордерів на службові жилі приміщення в закритих та віддалених військових містечках.

Після прийняття гарнізонною житловою комісією рішення щодо розподілу службового житла Список розподілу службової житлової площі направляється КЕВ (КЕЧ) району разом із копією завіреного у встановленому порядку відповідного протоколу засідання гарнізонної житлової комісії до органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі — Служба правопорядку) для перевірки.

Разом зі Списком розподілу службової житлової площі надаються перші примірники облікових справ, копії наказів начальника гарнізону, виданих відповідно до пункту 1.8 розділу І та пункту 3.2 цього розділу, копії рішень Міністра оборони України, копії протоколів засідань житлової комісії гарнізону, відомості щодо розподілу службового жилого приміщення у гарнізоні за попередні три роки.

Строк перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання Списку розподілу службової житлової площі. Про результати перевірки письмово повідомляються начальник гарнізону та КЕВ (КЕЧ) району.

Після проведення перевірки та за відсутності зауважень Служби правопорядку Список розподілу службової житлової площі затверджується начальником гарнізону.

Після затвердження (погодження) Список розподілу службової житлової площі разом з першими примірниками облікових справ (додаток 7) подається керівником КЕВ (КЕЧ) району на перевірку до ГКЕУ ЗС України.

У разі непогодження ГКЕУ ЗС України пропозицій про надання військовослужбовцю службового жилого приміщення начальник гарнізону після отримання письмового повідомлення про відмову від ГКЕУ ЗС України повинен переглянути пропозиції та надати іншу кандидатуру для затвердження її в установленому порядку або письмове обґрунтування попереднього рішення.

Після перевірки ГКЕУ ЗС України, Списки розподілу службової житлової площі розглядаються Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України. Список розподілу службової житлової площі в гарнізоні міста Києва перед розглядом Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України перевіряється юридичною службою МО України на відповідність вимогам законодавства.

Рішення (пропозиції) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України є остаточними для начальника гарнізону, керівника квартирно-експлуатаційного органу, голови гарнізонної житлової комісії та командира військової частини.

Список розподілу службової житлової площі, погоджений Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України, повертається ГКЕУ ЗС України разом із завіреною копією протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України до гарнізону.

Забезпечення військовослужбовців військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин службовими жилими приміщеннями, які відносяться до їх житлового фонду, здійснюється командиром цієї військової частини.

3.4. Перерозподіл службових жилих приміщень здійснюється протягом 15 днів з дати надходження рішення (пропозицій) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України з урахуванням вимог, визначених у пункті 3.3 цього розділу.

3.5. Для включення (виключення) квартир до (із) числа службових на підставі наказу начальника гарнізону про визначення кількості службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в гарнізоні начальником гарнізону за погодженням з КЕВ (КЕЧ) району направляються листи до сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад (відповідних державних адміністрацій) про включення (виключення) квартири до (із) числа службових. До листа щодо виключення квартир із числа службових обов’язково додається відповідний протокол засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

Жиле приміщення, яке належить до житлового фонду військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин, включається (виключається) із числа службового у встановленому порядку на підставі наказу командира військової частини А0515.

Службові жилі приміщення, надані військовослужбовцям військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин за рахунок фонду МО України, виключаються із числа службових у порядку, встановленому цією Інструкцією.

Для виключення квартири з числа службових військовослужбовець чи особа, звільнена у запас (відставку), подає начальнику КЕВ (КЕЧ) району рапорт (заяву), підписаний (підписану) всіма повнолітніми членами сім’ї.

Обов’язковою умовою для виключення квартир з числа службових є перебування військовослужбовців і осіб, звільнених у запас або відставку, на квартирному обліку в ЗС України і відповідність займаного житла нормам законодавства, встановленим для даного населеного пункту, що буде підставою для зняття сім’ї військовослужбовця з квартирного обліку.

Підготовка документів для розгляду на Комісії з контролю за розподілом жилого приміщення у гарнізонах Збройних Сил України питання виключення квартири з числа службових та надання її військовослужбовцю для постійного проживання здійснюється відповідно до вимог розділу IV цієї Інструкції.

Питання виключення квартир з числа службових на засіданнях Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України слід розглядати за такими критеріями:

для військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі не менше 20 календарних років, а для осіб, звільнених у запас або відставку, які звільнені з військової служби за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку з реформуванням ЗС України, зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі — незалежно від вислуги років;

для сімей померлих (загиблих) військовослужбовців, сімей, які мають у своєму складі інвалідів та тяжкохворих.

3.6. До числа службового може бути включене тільки вільне жиле приміщення. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі квартири.

Службові жилі приміщення повинні використовуватися тільки за призначенням.

Службові жилі приміщення не підлягають приватизації, обміну, розділу, бронюванню і здаванню в оренду, найом (піднайом).

3.7. Про включення (виключення) жилого приміщення до (з) числа службових у книзі обліку службових жилих приміщень (додаток 18), що ведеться у КЕВ (КЕЧ) району, робиться відповідна відмітка.

3.8. КЕВ (КЕЧ) району подає затверджений начальником гарнізону витяг із списку розподілу службової жилої площі у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах Збройних Сил України (додаток 19), витяг з наказу начальника гарнізону про надання службових жилих приміщень військовослужбовцям (крім гарнізону міста Києва) разом з документами, що знаходяться в облікових справах (додаток 7), до виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районної державної адміністрації для оформлення спеціального ордера, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

3.9. Спеціальний ордер на службові квартири в закритих військових містечках оформляється та видається відповідним КЕВ (КЕЧ) району за підписом його начальника.

Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.

Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю, на ім’я якого він виданий. Під час одержання цього ордера пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх повнолітніх осіб, включених до спеціального ордера.

Під час вселення в надане службове жиле приміщення військовослужбовець здає спеціальний ордер житлово-експлуатаційній організації, а за її відсутності — відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює обслуговування цього жилого приміщення, або в КЕВ (КЕЧ) району.

Спеціальний ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому законодавством.

3.10. Службове жиле приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця).

Під час надання службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім’ї згідно з переліком хронічних захворювань, що затверджується у встановленому законодавством порядку.

Службові жилі приміщення надаються в межах не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті, визначеного в установленому порядку, але не більше 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу.

Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням зазначеного вище максимального розміру у випадках, передбачених законодавством.

Службове жиле приміщення менше встановлених норм забезпечення може надаватися виключно за наявності письмової згоди військовослужбовця та повнолітніх членів його сім’ї.

3.11. Службове жиле приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку та без урахування пільг, передбачених під час забезпечення громадян житлом.

Військовослужбовці офіцерського складу, які перебувають на квартирному обліку в гарнізоні, за місцезнаходженням навчальних закладів, у яких вони навчаються, мають право на отримання службового жилого приміщення в цьому гарнізоні нарівні з іншими військовослужбовцями гарнізону.

У разі нестачі у військовій частині (гарнізоні) службових жилих приміщень для забезпечення всіх військовослужбовців зазначені жилі приміщення надаються виходячи з інтересів підтримання бойової готовності та якісного навчання особового складу, організації повсякденного життя і діяльності військових частин.

Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто командиром, житловою комісією військової частини, начальником КЕВ (КЕЧ) району, ГКЕУ ЗС України до видачі спеціального ордера, якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

3.12. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів до інших гарнізонів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім’ї звільняють займане службове жиле приміщення за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням (у тому числі в гуртожитку, спеціально пристосованій казармі або в орендованому жилому приміщенні) військовим навчальним закладом.

3.13. За військовослужбовцями, направленими у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, залишається службове жиле приміщення за місцем попередньої служби за умови проживання в ньому членів його сім’ї.

За відсутності будь-якого жилого приміщення за місцем проходження служби сім’ї зазначених військовослужбовців також мають право на забезпечення службовим житлом.

3.14. Про забезпеченість службовим жилим приміщенням зазначається у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

3.15. У разі переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший населений пункт (гарнізон) за рішенням заступника Міністра оборони України членам сім’ї такого військовослужбовця дозволяється подальше проживання у цьому службовому житлі, якщо його місце розташування дозволяє щоденно прибувати військовослужбовцю до нового місця служби. Одночасно військовослужбовця може бути зараховано на квартирний облік за новим місцем служби (у разі його звернення).

За поданням командирів військових частин (з якої та до якої переміщується військовослужбовець), погодженим з начальником гарнізону та КЕВ (КЕЧ) району, у зоні відповідальності якого знаходиться це службове житло, у місячний строк після видання наказу про переміщення військовослужбовця до нового місця служби в ГКЕУ ЗС України готується клопотання заступнику Міністра оборони України, яке перед поданням на розгляд заступнику Міністра оборони України перевіряється юридичною службою Міністерства оборони України в установленому порядку.

Військовослужбовець, який отримав службове житло як за рішенням командира військової частини, так і за розподілом згідно з обліковим списком на отримання службового жилого приміщення, у разі переведення до іншої військової частини в населеному пункті, де розміщене це службове житло, залишається проживати в ньому до отримання жилого приміщення для постійного проживання, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Командири військових частин зобов’язані в місячний строк надавати копії наказів про переміщення відповідних військовослужбовців до нового місця служби та враховувати інформацію про передачу службового жилого приміщення військовослужбовцями до КЕВ (КЕЧ) району.

У разі якщо при вибутті військовослужбовця до нового місця служби в службовій квартирі залишається проживати дружина (чоловік), яка (який) також є військовослужбовцем, у гарнізоні, де розташоване службове житло, дозволяється подавати на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла документи на оформлення ордера на ім’я дружини (чоловіка) відповідно до вимог, передбачених у цій Інструкції.

Військовослужбовець, особа, звільнена з військової служби, та члени їх сімей зобов’язані у двомісячний строк звільнити займане ними службове жиле приміщення в разі одержання жилого приміщення для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов’язків за кордон разом із членами сім’ї.

КЕВ (КЕЧ) району зобов’язаний прийняти службове жиле приміщення за актом приймання-передавання, до якого додаються дефектний акт квартири та довідка про сплату квартирної плати та комунальних послуг за останніх три місяці. Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4) про здачу жилого приміщення, крім військовослужбовців, зазначених у абзаці дев’ятому пункту 2.5 розділу II Інструкції та вносяться відповідні записи до обох примірників Карток обліку.

3.16. Особа, звільнена з військової служби, яка має вислугу менше ніж 10 років, підлягає виселенню зі службового жилого приміщення з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підлягають виселенню зі службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу.

3.17. Підлягають виселенню зі службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення особи, які систематично руйнують, або пошкоджують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням (у тому числі шляхом передавання в оренду іншим громадянам чи юридичним особам), або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.

3.18. Виселення здійснюється в судовому порядку за позовом командування військової частини та КЕВ (КЕЧ) району, на обліку в яких перебуває службове жиле приміщення.

3.19. Військовослужбовець, який перебуває на квартирному обліку та отримує службове житло в іншому гарнізоні, має право залишатися на квартирному обліку за місцем проходження військової служби.

ІV. Забезпечення жилими приміщеннями для постійного проживання

4.1. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, які перебувають на квартирному обліку у ЗС України, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання в населеному пункті за місцем перебування їх на квартирному обліку згідно з чергою, яка визначається часом зарахування на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10), або списків осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11)).

Дозволяється на підставі рішення заступника Міністра оборони України надавати за згодою військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов (у тому числі, які отримали житло за місцем проживання відповідно до вимог законодавства), жиле приміщення для постійного проживання в межах норми забезпеченості в інших населених пунктах, в яких не ведеться квартирний облік у зв’язку з відсутністю військових частин ЗС України.

При надходженні житла в населених пунктах, в яких не ведеться квартирний облік у зв’язку з відсутністю військових частин ЗС України, заступник Міністра оборони України за поданням начальника ГКЕУ ЗС України затверджує пропорційність розподілу між гарнізонами житла, яке передається до гарнізонів для розподілу в цих населених пунктах. Зазначена інформація формується на підставі даних щодо кількості військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку в гарнізонах ЗС України, і кількості бажаючих отримати житло в іншому населеному пункті.

Після затвердження пропорційності розподілу визначеного в абзаці третьому цього пункту житла між гарнізонами квартирно-експлуатаційні органи та житлові комісії проводять розподіл квартир відповідно до вимог, встановлених цією Інструкцією, з обов’язковим дотриманням черговості квартирного обліку осіб, які виявили бажання на отримання цього житла.

4.2. Правом першочергового одержання жилих приміщень, крім осіб, зазначених у статті 45 Житлового кодексу Української РСР, користуються військовослужбовці — ветерани війни, військовослужбовці, які прослужили 25 і більше календарних років, військовослужбовці, які безпосередньо несуть бойове чергування, льотно-підйомний склад та плавсклад, які перебували на обліку та потребують поліпшення житлових умов.

4.3. Житло, яке надається військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, для постійного проживання, повинно бути упорядкованим відповідно до вимог цього населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

У разі надходження до МО України жилого приміщення, яке не упорядковане відповідно до вимог населеного пункту (крім жилого приміщення, збудованого (придбаного) МО України за рахунок коштів Державного бюджету України), за письмовою згодою військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та повнолітніх членів їх сімей за рішенням заступника Міністра оборони України цьому військовослужбовцю чи цій особі, звільненим з військової служби, може бути надано це жиле приміщення, яке не упорядковане відповідно до вимог населеного пункту.

Під час надання жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9 років, крім подружжя, а також особами, що страждають тяжкими формами деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті разом з членами своєї сім’ї, згідно з переліком хронічних захворювань, що затверджується у встановленому законодавством порядку.

Жиле приміщення надається військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у цьому населеному пункті, але не більше 13,65 квадратних метра жилої площі на одну особу, при цьому враховується жила площа у квартирі (будинку), яка знаходиться у приватній власності військовослужбовця або членів його сім’ї, якщо ними не використані житлові чеки.

Жиле приміщення може бути надано з перевищенням вказаного вище розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру) або у випадку, передбаченому в абзаці третьому цього пункту.

У разі надходження двох і більше однокімнатних квартир пріоритетом під час розподілу однокімнатних квартир з розміром жилої площі понад 13,65 квадратних метра на одну особу є надання такого жилого приміщення на сім’ю, а не на одну особу.

За заявою військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та повнолітніх членів їх сімей про згоду на зняття з квартирного обліку у ЗС України, підписи яких завіряються нотаріально, їм може бути надано жиле приміщення з меншою кількістю кімнат, якщо воно відповідає вимогам абзаців четвертого та п’ятого цього пункту, без права повторного поліпшення житлових умов за рахунок житлового фонду МО України.

Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі і нормах, які визначаються законодавством. Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюються законодавством України.

4.4. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання за рішенням КЕВ (КЕЧ) району, погодженим з гарнізонною житловою комісією.

Список розподілу жилої площі для постійного проживання (додаток 20) (далі — Список розподілу постійного житла) розробляється КЕВ (КЕЧ) району відповідно до загальної та пільгових черг гарнізону. У гарнізоні міста Києва Список розподілу постійного жилого приміщення розробляється Київським квартирно-експлуатаційним управлінням.

Після прийняття рішення гарнізонною житловою комісією щодо розподілу житла для постійного проживання Список розподілу постійного житла направляється КЕВ (КЕЧ) району разом з копією завіреного у встановленому порядку відповідного протоколу засідання гарнізонної житлової комісії до Служби правопорядку для перевірки.

Разом зі Списком розподілу постійного жилого приміщення надаються перші примірники облікових справ, списки військовослужбовців, яких прийнято на облік у гарнізоні, списки осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, копії наказів начальника гарнізону, виданих у порядку, визначеному в пункті 1.8 розділу І цієї Інструкції, копії рішень заступника Міністра оборони України, копії протоколів засідань житлової комісії гарнізону. Строк перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів. Про результати перевірки письмово повідомляється начальник гарнізону та КЕВ (КЕЧ) району.

Після проведення перевірки та за відсутності зауважень Служби правопорядку Список розподілу постійного житла затверджується начальником гарнізону.

Після затвердження (погодження) Список розподілу постійного житла разом з першими примірниками облікових справ (додаток 7) подається керівником КЕВ (КЕЧ) району на перевірку до ГКЕУ ЗС України.

У разі непогодження ГКЕУ ЗС України пропозицій про надання військовослужбовцю постійного жилого приміщення начальник КЕВ (КЕЧ) району після отримання письмового повідомлення про відмову від ГКЕУ ЗС України повинен переглянути пропозиції та надати іншу кандидатуру для затвердження її у встановленому порядку або письмове обґрунтування попереднього рішення.

Після перевірки ГКЕУ ЗС України Список розподілу постійного житла розглядається Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України. Список розподілу постійного жилого приміщення в гарнізоні міста Києва перед розглядом Комісією з контролю за розподілом жилого приміщення в гарнізонах ЗС України перевіряється юридичною службою МО України на відповідність вимогам законодавства.

Рішення (пропозиції) Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України є остаточними для розгляду керівником квартирно-експлуатаційного органу, головою гарнізонної житлової комісії та начальником гарнізону.

Список розподілу постійного житла, погоджений Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України, повертається ГКЕУ ЗС України разом із завіреною копією протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України до гарнізону.

4.5. КЕВ (КЕЧ) району подає затверджений начальником гарнізону витяг зі Списку розподілу постійного житла у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах Збройних Сил України (додаток 21), разом з документами, що знаходяться в облікових справах (додаток 7), до виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районної державної адміністрації для видачі ордера, а в закритому військовому містечку КЕВ (КЕЧ) району видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби, на ім’я якого він виданий, або за їх довіреністю іншій особі. У разі якщо військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби) загинув (помер) або пропав безвісти, ордер вручається одному з членів його сім’ї, на ім’я якого він виданий, або за їх довіреністю іншій особі.

4.6. Для оформлення документів на видачу ордера представник житлової комісії подає до КЕВ (КЕЧ) району перший примірник облікової справи (додаток 7), у якій повинні знаходитися такі документи:

витяг з протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на облік;

довідка про перевірку житлових умов (додаток 5), яка повинна бути видана не раніше ніж за один місяць до дати передачі першого примірника облікової справи (додаток 7) до КЕВ (КЕЧ) району;

витяг з протоколу засідання житлової комісії військової частини (гарнізону) щодо погодження надання жилої площі військовослужбовцю чи особі, звільненим з військової служби;

оригінал медичного висновку (додаток № 3 до наказу Міністерства охорони здоров’я Української РСР від 8 лютого 1985 року № 52);

ксерокопії паспортів повнолітніх членів сім’ї військовослужбовця чи особи, звільнених з військової служби, які включаються в ордер;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

довідка (додаток 3) з останнього місця проходження служби про перебування на квартирному обліку;

довідки (додаток 4) про здавання жилого приміщення з усіх місць попереднього проходження служби на території України (крім тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) військовослужбовцем чи особою, звільненими з військової служби.

Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через командира (начальника) військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

Усі зазначені вище документи представник житлової комісії також надає в копіях, завірених печаткою військової частини, для долучення їх до другого примірника облікової справи (додаток 7), який зберігається у КЕВ (КЕЧ) району.

4.7. Оформлення документів на видачу ордера призупиняється начальником КЕВ (КЕЧ) району, якщо:

фактичний склад сім’ї не відповідає даним, зазначеним у списках розподілу;

виявлено відомості, що не відповідають дійсності, які стали підставою для зарахування на квартирний облік чи оформлення документів на видачу ордера.

Про всі порушення начальники КЕВ (КЕЧ) району письмово доповідають ГКЕУ ЗС України та начальнику гарнізону.

4.8. Після видачі військовослужбовцю чи особі, звільненим з військової служби, ордера на отримання жилого приміщення для постійного проживання до Картки обліку вносяться відповідні записи представником житлової комісії, визначеним у наказі про оголошення складу комісії відповідальним за ведення обліку, до першого примірника, начальником КЕВ (КЕЧ) району — до другого примірника.

4.9. Жилими приміщеннями для постійного проживання забезпечуються тільки військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, які перебувають на обліку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.10. Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби, та члени сімей військовослужбовців), які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням мають право отримати грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

У разі використання військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби, та членами сім’ї військовослужбовця) права на приватизацію раніше наданого жилого приміщення у неповному обсязі загальна площа жилого приміщення, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця).

У разі отримання військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби, та членами сім’ї військовослужбовця) з державного житлового фонду жилого приміщення для постійного проживання, яке ним(и) не приватизоване, і його (їх) подальшого перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та/або включені до списку осіб, що мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень, загальна площа житла, яка підлягає компенсації, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця).

4.11. На підставі аналізу черги квартирного обліку військовослужбовців ГКЕУ ЗС України під час планування видатків на наступний бюджетний період визначає щорічну потребу в коштах на виплату грошової компенсації.

У десятиденний строк після затвердження кошторису МО України ГКЕУ ЗС України проводить розподіл лімітів, передбачених на виплату грошової компенсації, між підпорядкованими КЕВ (КЕЧ) районів з урахуванням часу взяття військовослужбовців на квартирний облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень, та кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у відповідному гарнізоні.

У десятиденний строк після отримання обсягів виділених лімітів на виплату грошової компенсації на відповідний рік начальник квартирно-експлуатаційного органу спільно з начальниками гарнізонів, які знаходяться у сфері його відповідальності, розподіляють виділені ліміти між гарнізонами з урахуванням часу взяття військовослужбовців на квартирний облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень, та кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у відповідному гарнізоні.

Цей розподіл затверджується спільним рішенням начальника КЕВ (КЕЧ) району і начальників гарнізонів та оформлюється у вигляді протоколу спільної наради, який підписується всіма її учасниками.

На підставі протоколу спільної наради гарнізонна житлова комісія не пізніше 20 календарних днів з дня його підписання проводить розподіл виділених на гарнізон коштів для виплати грошової компенсації між військовослужбовцями гарнізону, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, складає списки бажаючих отримати цю компенсацію і подає їх до КЕВ (КЕЧ) району.

4.12. Одночасно житлові комісії військових частин, військових комісаріатів та КЕВ (КЕЧ) району інформують листом з повідомленням військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей військовослужбовців), у яких настала черга на отримання жилих приміщень у поточному році, про їх право на отримання компенсації та про її орієнтовний розмір або надають таке повідомлення особисто під підпис.

Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби, та члени сімей військовослужбовців) за бажанням можуть звернутися особисто з рапортом (заявою) на її отримання до житлової комісії за місцем перебування на квартирному обліку.

На засіданні житлової комісії розглядаються відповіді на отримані військовослужбовцями листи або надані особисто рапорти (заяви) про згоду на отримання грошової компенсації.

Житлова комісія військової частини відмовляє військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби, та членам сім’ї військовослужбовця) у виплаті грошової компенсації у випадку зняття його з обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або виключення із списку громадян, що мають право на першочергове чи позачергове одержання жилих приміщень.

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації оформлюється у вигляді протоколу засідання житлової комісії.

4.13. Черговість надання компенсації визначається за часом взяття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця) на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до списків осіб, які мають право на першочергове чи позачергове одержання жилих приміщень.

Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби, та члени сім’ї військовослужбовця) за місцем перебування його на квартирному обліку подає житловій комісії відповідної військової частини, військового комісаріату чи квартирно-експлуатаційній установі (організації) документи, визначені пунктом 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728.

Житлові комісії та/або квартирно-експлуатаційні організації одночасно перевіряють документи, зазначені у пункті 4.6 цього розділу.

Житлові комісії в десятиденний строк розглядають рапорти військовослужбовців (заяви осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей військовослужбовців) щодо надання компенсації та на підставі отриманих документів приймають рішення про надання або відмову в наданні компенсації.

Про прийняте рішення житлова комісія інформує військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей військовослужбовців) у п’ятиденний строк та одночасно надає до КЕВ (КЕЧ) району Список громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у гарнізоні (додаток 37).

На підставі отриманого рішення житлової комісії та документів, передбачених пунктом 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728, начальники КЕВ (КЕЧ) районів спільно з начальниками гарнізонів у десятиденний строк надають до ГКЕУ ЗС України Список громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 38), разом із Розрахунком виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення (додаток 39) (далі — Розрахунок) на кожного військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця) окремо з їх обліковими справами для подальшого розгляду Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України.

ГКЕУ ЗС України здійснює перевірку наданих документів відповідно до дати зарахування на квартирний облік та правомірності визначеного розміру грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення.

4.14. Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), погоджені Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України, подаються в установленому порядку на затвердження Міністру оборони України в межах кошторисних призначень, виділених на зазначені цілі на відповідний рік.

Затверджені Міністром оборони України Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунки є підставою для оформлення документів на перерахування коштів військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби, та членам сім’ї військовослужбовця) на його поточний рахунок у банку.

Після затвердження Міністром оборони України Списку громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунку ГКЕУ ЗС України через КЕВ (КЕЧ) району інформує військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця) стосовно прийняття рішення про виплату йому грошової компенсації та її розмір.

На підставі отриманого повідомлення військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби, та члени сім’ї військовослужбовця) відкриває поточний рахунок у банку, статутний капітал якого становить не менше як 10 млрд гривень та в якому держава прямо та/або опосередковано володіє не менше як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів та до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації, за умови, що операції відкриття, ведення і закриття зазначеного рахунку здійснюються безоплатно, проценти на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються, та повідомляє про його реквізити через КЕВ (КЕЧ) району до ГКЕУ ЗС України.

4.15. Перерахування грошової компенсації на поточний рахунок військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця), відкритий в банку, здійснюється КЕВ (КЕЧ) району з рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

Протягом 30 календарних днів від дня перерахування коштів КЕВ (КЕЧ) району надсилає до ГКЕУ ЗС України завірену копію витягу з протоколу засідання житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця) з квартирного обліку.

4.16. За наявності у військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця) права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв.м.

4.17. Розрахунок здійснюється КЕВ (КЕЧ) району, у зоні відповідальності якого перебуває військова частина, де знаходиться на обліку військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби, та члени сім’ї військовослужбовця), який виявив бажання отримати грошову компенсацію.

Усі документи, пов’язані із виплатою грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби, та членам сімей військовослужбовців), зберігаються у КЕВ (КЕЧ) району протягом п’яти років з дати прийняття рішення про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця) з квартирного обліку.

4.18. За організацію та порядок оформлення документів на виплату грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби, та членам сімей військовослужбовців) за належне для отримання жиле приміщення відповідає начальник ГКЕУ ЗС України.

У ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району заводиться окрема справа, до якої підшиваються завірена копія Розрахунку, завірена копія платіжного доручення з відміткою Державної казначейської служби України про здійснення оплати та завірена копія витягу з протоколу житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім’ї військовослужбовця) з квартирного обліку, яка зберігається протягом п’яти років.

Також у ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району ведеться Журнал обліку громадян, які отримали грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 41).

V. Організація надання жилої площі в гуртожитках військових частин, установ, організацій ЗС України та МО України

5.1. Гуртожитки призначені для тимчасового проживання курсантів (слухачів) і військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, та офіцерського складу під час навчання у військових навчальних закладах МО України або проходження ними військової служби.

Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети житлові будинки, казарми та інші будівлі, які мають бути зареєстровані у виконавчому органі сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районній державній адміністрації.

Гуртожитки підрозділяються на два види:

для проживання неодружених (жилі приміщення знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках);

для проживання сімей (жилі приміщення, що складаються з однієї чи кількох кімнат, перебувають у відокремленому користуванні сімей).

Військовослужбовцям (працівникам) ЗС України можуть виділятися кімнати (у гуртожитках для сімейних) або ліжко-місця (у гуртожитках для неодружених).

У гуртожитках, призначених для проживання неодружених військовослужбовців (працівників) ЗС України, за поданням начальника КЕВ (КЕЧ) району, погодженим з начальником гарнізону, з дозволу виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад (відповідних державних адміністрацій) можуть бути виділені приміщення для проживання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих під’їздах (секціях) жилого будинку.

У гуртожитках можуть розміщуватися працівники ЗС України на період роботи за умови відсутності в них місця проживання. Також у гуртожитках можуть розміщуватися інші особи, які прибули у військову частину на визначений строк для виконання службових завдань. Розміщення таких осіб у кімнатах разом з особами, які проживають в гуртожитках на підставі спеціальних ордерів, забороняється.

Військовослужбовці та працівники ЗС України за їх згодою мають право на забезпечення житлом у гуртожитках суміжних гарнізонів за клопотанням командирів військових частин та підрозділів, погодженим із житловою комісією військових частин (для працівників ЗС України — погодженим із профспілковим комітетом), на підставі рішення начальника КЕВ (КЕЧ) району, погодженого ГКЕУ ЗС України, на строк проходження військової служби або працевлаштування.

5.2. Жила площа в гуртожитках надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини. Жила площа в гуртожитках навчальних закладів надається військовослужбовцям-курсантам, які перебувають у шлюбі, слухачам за рішенням керівника навчального закладу.

Надання жилої площі в гуртожитках працівникам ЗС України, які працюють у військових частинах, здійснюється на період роботи за умови відсутності в них жилого приміщення за рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини, погодженим із профспілковим комітетом та житловою комісією військової частини.

Список розподілу жилої площі в гуртожитку затверджується начальником гарнізону (у гарнізоні міста Києва — начальником ГКЕУ ЗС України), у військовій частині А0515 — командиром військової частини А0515. Порядок забезпечення житлом у гуртожитках військової частини А0515 визначається командиром військової частини А0515.

Для прийняття рішення про надання жилої площі в гуртожитку командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22), зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23), який ведеться у військовій частині представником житлової комісії.

До рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї;

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

копії довідок (додаток 3) про отримання (неотримання, здачу) жилої площі за попередніми місцями проходження служби, завірених належним чином;

Працівник подає заяву про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24) разом з такими документами:

копії паспортів працівника та повнолітніх членів сім’ї;

Заява про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24) реєструється в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23), який ведеться у військовій частині представником житлової комісії.

У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22) або заяви про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24) представник житлової комісії надсилає його (її) копію, завірену в установленому порядку, з рішенням командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.

Після їх надходження військовослужбовці та працівники ЗС України обліковуються у списку рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 25), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.

5.3. На підставі рішення про надання жилого приміщення КЕВ (КЕЧ) району видає військовослужбовцю (працівнику) спеціальний ордер на жилу площу в гуртожитку (додаток 26) (далі — Спеціальний ордер), який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення. У разі якщо гуртожиток перебуває у віданні (на балансі) навчального закладу, Спеціальний ордер видається керівником цього навчального закладу.

Спеціальний ордер видається не пізніше ніж протягом одного місяця з часу прийняття рішення про надання житлового приміщення.

Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю (працівнику), на ім’я якого він виданий. Під час одержання Спеціального ордера пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до Спеціального ордера, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацію за місцем служби (роботи).

Під час вселення в надане жиле приміщення військовослужбовець (працівник) здає Спеціальний ордер до КЕВ (КЕЧ) району або навчального закладу, у віданні (на балансі) якого перебуває цей гуртожиток.

Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.

Спеціальний ордер може бути визнаний недійсним відповідно до статті 59 Житлового кодексу Української РСР.

5.4. Жила площа в гуртожитках надається в розмірах, не менших, ніж розмір, встановлений Примірним положенням про гуртожитки, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 року № 208.

Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розділу, бронюванню і здаванню в оренду, найому (піднайому).

Займана військовослужбовцем жила площа в гуртожитку в разі переведення його до іншого місця служби (звільнення з військової служби), у складі сім’ї якого є інший військовослужбовець, який перебуває на квартирному обліку в цьому самому гарнізоні (населеному пункті), залишається за цим членом сім’ї.

5.5. Начальник КЕВ (КЕЧ) району або керівник навчального закладу зобов’язаний забезпечити:

вселення на законних підставах військовослужбовців (працівників), яким надано житлову площу в жилих приміщеннях, за наявності в них Спеціальних ордерів;

облік і реєстрацію осіб, які проживають у гуртожитку;

укладання договору про надання комунальних послуг з військовослужбовцями (працівниками), які проживають у гуртожитку, у встановленому законодавством порядку.

5.6. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім’ї звільняють займане жиле приміщення в гуртожитку за місцем служби за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу (службовим житлом, приміщенням у спеціально пристосованій казармі) відповідно до складу сім’ї.

5.7. За військовослужбовцями, направленими у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, на період виконання службових обов’язків залишається жиле приміщення в гуртожитку за місцем попередньої служби за умови проживання в ньому членів його сім’ї.

5.8. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, жиле приміщення в гуртожитку, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню ним та членами його сім’ї в місячний строк з дня отримання жилого приміщення (службового жилого приміщення, жилого приміщення в гуртожитку, спеціально пристосованій казармі) або орендованого жилого приміщення за новим місцем служби.

Військовослужбовець або особа, звільнені з військової служби, та члени їх сімей зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними жиле приміщення в гуртожитку в разі надання службового жилого приміщення, отримання жилого приміщення для постійного проживання, придбання в межах гарнізону жилого приміщення для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов’язків за кордон разом із членами сім’ї.

Працівник та члени його сім’ї зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними жиле приміщення в гуртожитку у разі звільнення з роботи, крім звільнення на пенсію за віком і у разі, якщо працівник пропрацював на підприємстві більше 10 років, та інших випадків, передбачених законодавством.

Звільнення жилого приміщення у гуртожитку в цьому випадку відбувається в разі наявності (отримання, придбання) іншого жилого приміщення в межах населеного пункту, де розміщений гуртожиток.

5.9. Начальник КЕВ (КЕЧ) району або керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти жиле приміщення в гуртожитку за актом приймання-передавання, до якого додаються дефектний акт (за потреби) та довідка про оплату комунальних послуг.

Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов’язані здати все майно, що надавалося їм у користування.

У разі нездачі зазначеного майна, його псування, пошкодження жилих та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю той, хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяну шкоду в установленому законодавством порядку.

Після цього військовослужбовцю видається довідка про здачу жилого приміщення у КЕВ (КЕЧ) району (додаток 4) та робляться відповідні записи в обох примірниках Карток обліку (додаток 8).

5.10. Особа, яка звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років у календарному обчисленні, підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

У разі якщо особа, звільнена з військової служби, не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у ЗС України, вона підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством, незалежно від кількості вислуги років у календарному обчисленні.

Працівник, який звільнений з роботи і має стаж роботи менше ніж 10 років, підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з ним проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення особи, які самоправно зайняли жилу площу, і колишні члени сім’ї військовослужбовця чи працівника, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу, а також особи, які підпадають під підстави, передбачені статтею 116 Житлового кодексу Української РСР.

5.11. Військовослужбовці, які навчались у військових навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню разом з членами сім’ї з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з навчанням, без надання іншого жилого приміщення у двотижневий строк з дня виключення зі списків перемінного особового складу навчального закладу.

5.12. Не можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

Військовослужбовці та працівники, які проживають у гуртожитку, підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання будинку (жилого приміщення) у нежитловий, а також, якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа або інше жиле приміщення не менше займаного, яке повинно відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР.

5.13. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається на орган, на балансі якого перебуває гуртожиток.

5.14. Відомості про надання (здавання) військовослужбовцям та членам їх сімей жилого приміщення в гуртожитку вносяться до Картки обліку секретарем житлової комісії військової частини — до першого примірника, начальником КЕВ (КЕЧ) району чи керівником навчального закладу — до другого примірника.

VI. Надання місць у спеціально пристосованих казармах, переобладнаних будівлях і спорудах для проживання військовослужбовців, працівників ЗС України та членів їх сімей

6.1. За відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі (у тому числі одинока (одинокий) мати (батько)), розміщуються безкоштовно в спеціально пристосованих казармах, будівлях і спорудах (далі — казарма) у розташуванні військової частини.

При наданні жилого приміщення в казармі перевагу необхідно надавати військовослужбовцям військової служби за контрактом, спеціальності яких визначають бойову готовність військової частини.

Казарми — будівлі, розташовані на територіях військових містечок, які переобладнані для тимчасового проживання військовослужбовців та не зареєстровані в органах місцевого самоврядування як об’єкти житлового фонду.

Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які висуваються до гуртожитків, призначених для проживання одиноких громадян.

За відсутності потреби в наданні житлових приміщень у казармах у розташуванні військової частини для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, зазначені приміщення за рішенням командира військової частини надаються особам офіцерського складу за їх письмовою згодою, а також особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі.

За рішенням Міністра оборони України може бути порушено клопотання перед сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою (відповідною державною адміністрацією) про реєстрацію казарми як гуртожитку чи житлового будинку, а у військовій частині А0515 — за рішенням командира військової частини А0515.

Проект рішення готується у ГКЕУ ЗС України за клопотанням начальника КЕВ (КЕЧ) району, погодженим із начальником гарнізону. Після отримання відповідного рішення Міністра оборони України начальник КЕВ (КЕЧ) району подає клопотання до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради (відповідної державної адміністрації) про реєстрацію казарми як гуртожитку чи житлового будинку з одночасним поданням документів, передбачених законодавством.

6.2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих військовослужбовцями, які розміщені в казармах і переобладнаних будівлях, здійснюється військовою частиною за рахунок кошторису Міністерства оборони України.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих військовослужбовцями, які розміщені у казармах і переобладнаних будівлях, що перебувають на балансі Дніпровської КЕЧ, організовуються військовою частиною А0515.

Військовослужбовці офіцерського складу, а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, та особи, звільнені з військової служби в запас або відставку, які залишились перебувати на квартирному обліку у гарнізонах ЗС України і проживають у казармах та переобладнаних будівлях, компенсують військовій частині вартість отриманих ними комунальних послуг і спожитих енергоносіїв за тарифами для населення.

Військовослужбовці офіцерського складу, а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, та особи, звільнені з військової служби в запас або відставку, які проживають у казармах і переобладнаних будівлях, укладають з балансоутримувачем переобладнаної будівлі (казарми) договір на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв. У разі відсутності приладів обліку енергоносіїв, тепла та води у договорі відображаються норми їх споживання як для гуртожитку у цьому населеному пункті.

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом, які не перебувають у шлюбі та проживають у казармах і переобладнаних будівлях, оплату такої компенсації не здійснюють.

6.3. Місце для проживання в казармах надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини. Список розподілу місць для проживання в казармі затверджується начальником гарнізону.

Для прийняття рішення про надання місця для проживання в казармі командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 27), зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23), який ведеться у військовій частині.

До рапорту про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 27) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї;

У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання місця для проживання у спеціально пристосованій казармі (додаток 27) представник житлової комісії надсилає його копію, завірену в установленому порядку, з резолюцією командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.

У КЕВ (КЕЧ) району на підставі отриманих документів військовослужбовці обліковуються у списку рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 25), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.

6.4. На підставі рішення про надання місця для проживання в казармі квартирно-експлуатаційний орган видає спеціальний дозвіл на проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 28) (далі — Спеціальний дозвіл), який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

Спеціальний дозвіл вручається військовослужбовцю, на ім’я якого він виданий. Під час одержання Спеціального дозволу пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до Спеціального дозволу, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацію за місцем служби. Під час видачі Спеціального дозволу вносяться відповідні відмітки до обох примірників Карток обліку.

Під час вселення в надане приміщення військовослужбовець здає Спеціальний дозвіл у КЕВ (КЕЧ) району або навчальний заклад, на балансі якого перебуває казарма. Спеціальний дозвіл дійсний на час навчання або проходження військової служби військовослужбовцем у ЗС України в цьому населеному пункті.

6.5. Місця для проживання в казармах надаються в розмірі не менше ніж розмір, встановлений Примірним положенням про гуртожитки, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 року № 208.

Приміщення в казармі не підлягають обміну, розділу, бронюванню і здаванню в оренду, найому (піднайому).

6.6. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім’ї звільняють займане приміщення в казармі за місцем служби за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу (службовим жилим приміщенням, приміщенням у казармі) відповідно до складу сім’ї.

6.7. За військовослужбовцями, направленими у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, на період виконання службових обов’язків залишається місце для проживання в казармі за місцем попередньої служби.

6.8. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, місце для проживання в казармі, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню ним та членами його сім’ї в місячний строк з дня отримання жилого приміщення за новим місцем служби.

Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними місце для проживання в казармі в разі надання службового жилого приміщення, отримання жилого приміщення для постійного проживання, придбання в межах гарнізону жилого приміщення для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов’язків за кордон разом з членами сім’ї.

6.9. Начальник КЕВ (КЕЧ) району зобов’язаний прийняти місце для проживання в казармі за актом приймання-передавання, до якого додаються дефектний акт (за потреби) та довідка про оплату користування комунальними послугами (для осіб офіцерського складу).

Особи, які вибувають з казарми, зобов’язані здати все майно, що надавалося їм у користування.

У разі нездачі зазначеного майна, його псування, пошкодження жилих та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю військовослужбовець, який вибуває з казарми, відшкодовує заподіяну шкоду відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 243/95-ВР.

Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4) про здачу жилого приміщення у КЕВ (КЕЧ) району та вносяться відповідні відмітки до обох примірників Карток обліку (додаток 8).

6.10. Особа, яка звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років, підлягає виселенню з казарми з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.11. Підлягають виселенню з казарми без надання іншого жилого приміщення особи в разі, якщо вони систематично руйнують, або пошкоджують приміщення в казармі, або використовують його не за призначенням, або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб у цій казармі.

У разі якщо особа, звільнена з військової служби, не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у ЗС України, вона підлягає виселенню з казарми з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством, незалежно від вислуги років у календарному обчисленні.

Підлягають виселенню з казарми без надання іншого жилого приміщення особи, які самоправно зайняли жилу площу, і колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу, а також особи, які підпадають під підстави, передбачені статтею 116 Житлового кодексу Української РСР.

6.12. Військовослужбовці, які проживають у казармі, підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання казарми в нежилу, а також, якщо будівля загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа або інше жиле приміщення не менше займаного, яке повинне відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР.

6.13. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається на орган, на балансі якого перебуває казарма.

VII. Порядок оренди й оплати орендованого жилого приміщення у Збройних Силах України

7.1. Військові частини (в особі командира військової частини) зобов’язані орендувати житло (ліжко-місця, кімнати у гуртожитках, квартири) для військовослужбовців ЗС України, якщо в них відсутнє житло за місцем проходження служби (крім військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу), жилі приміщення підприємств, організацій та установ інших міністерств (крім МО України), державних підприємств МО України та інших центральних органів виконавчої влади, а також приміщення в жилих будинках (квартирах), що перебувають у приватній або в інших формах власності (далі — жилі приміщення).

Таким правом користуються курсанти і слухачі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі.

Для ведення обліку осіб, які орендують житло, командирами військових частин призначаються посадові особи (як правило із числа особового складу фінансових органів), до функціональних обов’язків (посадових інструкцій) яких включаються зазначені завдання.

Командирам військових частин забороняється орендувати житло для військовослужбовців у їх близьких осіб та членів сім’ї, які визначені у статті 1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

7.2. Оренда жилих приміщень здійснюється на підставі рапорту на оренду житла (додаток 29) військовослужбовця, облікованого в журналі обліку осіб, які орендують житло (додаток 30), із зазначенням суми фактичних витрат на оренду жилого приміщення (без вартості житлово-комунальних послуг), до якого військовослужбовцем додаються:

проект договору оренди жилого приміщення, який укладається між орендодавцем та командиром військової частини, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства, підписаний орендодавцем і попередньо погоджений з КЕВ (КЕЧ) району;

копії паспортів, особи для якої орендується житло, та повнолітніх членів її сім’ї, з відмітками про реєстрацію в населеному пункті за місцем проходження служби;

довідка КЕВ (КЕЧ) району про перебування на квартирному обліку військовослужбовця, який орендуватиме житло;

копії довідок (додаток 4), видані військовослужбовцю, для якого орендується житло, про здачу ним службових жилих приміщень, засвідчених у встановленому законодавством порядку, крім військовослужбовців, зазначених у абзаці дев’ятому пункту 2.5 розділу ІІ Інструкції.

Після підписання сторонами договір про оренду жилого приміщення разом з копіями документів, зазначених у цьому пункті, завіреними в установленому законодавством порядку, передаються в КЕВ (КЕЧ) району для реєстрації. Договір оренди жилого приміщення між орендодавцем та командиром військової частини реєструється в журналі обліку договорів оренди жилих приміщень (додаток 31), який ведеться в КЕВ (КЕЧ) району.

Щороку під час проведення перереєстрації облікових справ проводяться підсумкові річні звірки даних обліку військовослужбовців, що орендують житло, між військовою частиною та КЕВ (КЕЧ) району, про що складається відповідний акт.

Зареєстрований у КЕВ (КЕЧ) району договір про оренду жилого приміщення повертається військовій частині і є підставою для виплати коштів.

Оплата оренди жилих приміщень здійснюється в безготівковій формі в межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб, бюджетних асигнувань за відповідною бюджетною програмою військовослужбовцям, а також курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі, за місцем виплати їм грошового забезпечення.

7.3. За новим місцем служби не мають права на оплату оренди житлових приміщень за рахунок кошторису МО України військовослужбовці, які не здали службове житло (у тому числі в гуртожитку чи спеціально пристосованих казармах, переобладнаних будівлях і спорудах, які були надані особам офіцерського складу за їх згодою) за попереднім місцем служби, за винятком житла, розміщеного на тимчасово окупованій території України, та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

У разі якщо члени сім’ї військовослужбовця залишилися проживати за попереднім місцем служби, такий військовослужбовець може орендувати жилу площу лише на одну особу.

7.4. Розмір орендної плати визначається в договорі на підставі розрахунків.

Розмір орендної плати (без урахування вартості комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) не може перевищувати розміри, визначені в наведеній нижче таблиці:

Смотрите еще:

  • Курсовая работа конституционное право Курсовая работа конституционное право Работ в текущем разделе: [ 1280 ] Дисциплина: Конституционное право Российской Федерации На уровень вверх Тип: Курсовая работа | Цена: 650 р. | Страниц: 27 | Формат: doc | Год: 2012 | КУПИТЬ | Получить демо-версию работы […]
  • Сбербанк вклады сертификаты проценты в ноябре Сберегательный сертификат Сбербанка России (на предъявителя): условия выпуска, доходность, номинал ценных бумаг Условия по сберегательным сертификатам Сбербанка России на 2017 год Сертификаты Сбербанка имеет следующие условия по выпуску и обслуживанию их в 2017 году: […]
  • Земля в томске под ижс корнилово Земля в томске под ижс корнилово (вторичное) в Советском районе на 3-м этаже в 10-этажном кирпичном доме по адресу Сибирская 91, общей площадью 74.9 м 2 (кухня 8 м 2 ). В отличном состоянии. Есть пластиковые окна. Санузел раздельный. Есть балкон и лоджия […]
  • Судебный пристав в йошкар-оле Судебный пристав йошкар ола омарова Дело № 2-2103 Дело № 2-2103/2012 по заявлению Соколова Д.М., Абкилямовой Г.Д. об оспаривании действий приставов-исполнителей ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Йошкар-Ола 10 мая 2012 года Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий […]
  • Стать мамой сонник К чему снится мать сбываемость снов по дням: Комментарии (54) Ника , Красноярск | 29 Февраля 2012 09:35 Здравствуйте. Моей доче летом будет 10 лет. она умная успешная самостоятельная. у меня с ней нет никаких проблем Слава Богу. Она у меня долгожданная Она-моя жизнь […]
  • Существенные недостатки технически сложного товара Существенный недостаток технически сложного товара: как доказать и вернуть товар? Порядок возврата технически сложного товара отличается от общепринятого. Согласно действующим законодательным нормам, вернуть его можно только в случае обнаружении существенного […]
  • Законопроект к ст 72 ук рф Законопроект об изменении в ст 72 ук рф 2018 год О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 7362; 2012, № 10, ст. 1166; 2013, № 27, ст. 3477) следующие изменения: наказываются лишением свободы на […]
  • Регистрация частного предпринимателя в днр Регистрация частного предпринимателя в днр | Vodafone (095) 218-83-93 | Феникс (071) 303-05-55 РЕГИСТРАЦИЯ субъектов хозяйственной деятельности в ДНР Субъекты хозяйственной деятельности, планирующие осуществлять предпринимательскую деятельность на территории […]